Anmodningsvedtak

Anmodningsvedtak er vedtak fattet i Stortinget som formuleres slik: «Stortinget ber regjeringen ...»

Stortingets anmodningsvedtak blir sendt fra Statsministerens kontor til det departementet som er ansvarlig for oppfølgingen.

Liste over anmodningsvedtak

Les mer om oppfølging av anmodningsvedtak på regjeringens nettsider


Sist oppdatert: 16.07.2021 08:56