Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 2225)
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2225 (2019-2020)

  Innlevert: 06.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Vil regjeringen gi fylkene hovedansvar for å også fastsette fartsgrense på fylkesveg, veger de ellers har alt ansvar for, som en naturlig del av fylkenes ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet og lokal kunnskap om den enkelte vei?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2224 (2019-2020)

  Innlevert: 06.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Vil finansministeren ta initiativ for å redusere norske avgifter på alkohol, tobakk og sukkerholdige varer for å bidra til å redusere handelslekkasjen til Sverige og derved legge til rette for at norsk næringsliv kan konkurrere på like vilkår med det svenske?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2223 (2019-2020)

  Innlevert: 06.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Vil samferdselsministeren følge opp bompengeforliket fra i fjor sommer, samt lytte til lokale krav fra både aksjonsgrupper, ordførere og lokalpolitikere og sørge for at det ikke blir bompenger på gamle E6 og gamle Rv3/25?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2222 (2019-2020)

  Innlevert: 06.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Hva gjør landbruksministeren for å kontrollere at karantene- og smittevernregler følges for å hindre at smitte sprer seg som følge av utenlandske arbeidere flys inn for å jobbe i bær- og grønnsaksåkrer?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2221 (2019-2020)

  Innlevert: 06.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Prisen på munnbind har eksplodert. Iflg et Apotek på Røros kosta et munnbind 60 øre før pandemien, nå er prisen 12 kroner. Om munnbind blir påbudt på bla offentlig transport må en anta at prisen øker. Det blir en stor utgift for mange, særlig for folk med helseproblemer og dårlig råd. For en familie på 4 som tar buss 2 ganger per dag vil utgiftene bli nesten 2000 kroner i måneden. Kan helseministeren forsikre at det er nok munnbind tilgjengelig hvis det blir et påbud og vil han sørge for å innføre tiltak som gjør at et slikt krav ikke rammer de med dårlig råd økonomisk?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2220 (2019-2020)

  Innlevert: 05.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre smittevernet i kollektivtrafikken når stadig flere folk skal tilbake til jobb, skole og studier?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2219 (2019-2020)

  Innlevert: 05.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over hvilken type bistand, råd og pålegg helsemyndighetene har gitt/tilbudt Hurtigruten i kjølvannet av smitteutbruddet på MS Roald Amundsen, og tidspunkt for når denne bistand/råd/pålegg ble gitt/tilbudt?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2218 (2019-2020)

  Innlevert: 05.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Viser til helsedirektørens uttalelser på Dagsrevyen 4. august hvor han varsler innstramming i helsemyndighetenes rutiner i kjølvannet av covid-19-utbruddet på MS Roald Amundsen. Er det slik å forstå at dagens rutiner er blitt brutt, eller at de er for passive og uklare?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2217 (2019-2020)

  Innlevert: 05.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Når ble regjeringens samhandlingsorgan for Covid-19-situasjonen, hvor regjeringsledelsen sitter, informert om utbruddet på Hurtigruta MS Roald Amundsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2216 (2019-2020)

  Innlevert: 05.08.2020

  Sendt: 06.08.2020

  Til behandling

  Hvilke planer har regjeringen for god rehabilitering for alle som har fått covid-19, både de som har vært på sykehus og de som ikke har vært innlagt?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2215 (2019-2020)

  Innlevert: 05.08.2020

  Sendt: 05.08.2020

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at alle elever, i grunnskolen og i videregående, får et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager, uten hjemmeundervisning, fra skolestart 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2214 (2019-2020)

  Innlevert: 04.08.2020

  Sendt: 05.08.2020

  Til behandling

  Aftenposten skrev 03.08.2020: «Bekymret for politiets konsulentbruk». I fjor brukte politiet 832,9 millioner kroner på konsulenttjenester. Lederen i Politiets Fellesforbund mener konsulenter har fått for stor innflytelse over politiet. NRK meldte 22. juli om Politimesteren i Øst politidistrikt som aldri har opplevd så mange alvorlige saker på så kort tid, midt i fellesferien, som gjør at ansatte må tilbakekalles fra ferie og trolig må jobbe overtid. Hvor stor del av politiets årsbudsjett har gått til konsulenter og overtidstimer for politiansatte de siste ti årene i de ulike politidistriktene, og hvor mange årsverk hadde dette utgjort årlig om de ble omgjort til faste stillinger i politiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2213 (2019-2020)

  Innlevert: 04.08.2020

  Sendt: 05.08.2020

  Til behandling

  Politiets beredskapssenter i Nordre Follo tester skyting og eksplosiver. Seneteret ligger nær boliger, skoler og barnehager. 25. mai og 25. juni ble det gjennomført støytester, og vi som bor nær senteret fikk ingen varsel om støytestene. Jeg mener at alle, og spesielt familier med barn, skal få varsel om støytester. Vil naboene på Tårnåsen, Ødegården, Hellerasten, Sofiemyr og andre som kan høre skytning få god varsel før støytester, og hva vil ministeren gjøre for at alle skal få varsel?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2212 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Til behandling

  Medfører det riktighet at karantenebestemmelsene for utenlandsk arbeidskraft når det gjelder helsevesenet og Hurtigruten/transport verken har inneholdt generelle krav om koronatesting og karantene, eller krav om at karantene ikke kan gjennomføres ved å ha kontakt med ansatte som igjen har kontakt med pasienter og passasjerer?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2211 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Til behandling

  Til erstatning for eksamenskarakter har de norske IB-elevene våren 2020 fått tildelt en algoritmebasert karakter. Algoritmen er basert på tidligere resultat i faget og tidligere resultater ved den skolen eleven går på. Flere elever opplever at den tildelte karakteren ligger godt under forventet eksamensresultat. Hva kan norske myndigheter gjøre for å hjelpe disse elevene og rette opp en slik tilfeldig karaktersetting?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2210 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Til behandling

  UDI endrer mottaksstrukturen for asylmottak, og oppretter såkalte basismottak i 5 regioner. I Region Midt Norge vant Møre og Romsdal anbudet, og Trondheim Mottakssenter (Sandmoen) kan bli lagt ned. Beboerne vil sannsynligvis ikke ha innflytelse på hvor de flytter, eller hvem de flytter sammen med. Dette er svært uheldig for de som har sterk tilknytning til Trondheim gjennom skolegang, helsehjelp eller andre forhold. Vil statsråden sikre at de som har bodd lenge i Trondheim og har en sterk tilknytning får bli i byen?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2209 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Til behandling

  Statsråden har signalisert at han nå jobber med et nytt nasjonalt regelverk som skal gi kommunene det verktøyet de trenger for å regulere utleie av el-sparkesykler bedre. Stadig flere ulykker og andre problemer med slike sykler viser at behovet for et slikt nasjonalt regelverk er skrikende stort. Samtidig står flere bykommuner ganske hjelpeløse i sitt virkemiddelapparat. Når kan statsråden love at et regelverk/forskrifter er på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2208 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Til behandling

  Arbeidstilsynet har avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med arbeidet på vraket av KNM Helge Ingstad. Det er snakk om ulovlig overtid, for lav lønn og manglende betaling. Særlig alvorlig er det at dette skjer på et statlig prosjekt. Hvordan har statsråden tatt tak i denne saken, hvordan kunne slike alvorlige lovbrudd finne sted og hvordan vil statsråden sørge for at Forsvaret rydder opp og unngår lovbrudd i framtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2207 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til et mer fleksibelt regelverk slik at voksne ikke urimelig hindres fra å studere fordi de ikke har fullført tidligere studier i ung alder?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2206 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Hva har statsråden foretatt seg det siste året for å forsikre seg om at Forsvaret følger opp lønns- og arbeidstidsbestemmelser på arbeidet med KNM Helge Ingstad, og hva vil han foreta seg i tiden fremover som følge av de grove lov – og regelverksbruddene som er avdekket av Arbeidstilsynet?