Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 567)
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:567 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Til behandling

  En undersøkelse fra Norwegian Research Centre (Norce) viser at 70 pst. av plasten i mange norske lakseelver kommer fra rundballplast fra landbruket. Forskerne har kartlagt plastbiter, i 43 elver på Vestlandet og fant 3 ganger så mye rundballplast som alle de andre plastkategoriene de så på til sammen. Slik plastforurensing er svært skadelig for natur og dyreliv langs elvene våre. I tillegg kan plasten utgjøre en helserisiko hvis den havner i maten vår. Hvordan vil regjeringen stanse forsøpling fra rundballeplast?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:566 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Til behandling

  Hvordan kan det ha seg, ni måneder etter en nedstenging av Norge, at vi enda ikke har fått på plass enkle digitale løsninger for melding av smitte og smittesporing?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:565 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Til behandling

  Hvor mye må selskapsskatten øke i prosentpoeng for å dekke opp for provenytapet ved fjerning av formuesskatten og hvordan vil det slå ut på norsk næringslivs konkurransekraft og grad av overskuddsflytting fra multinasjonale selskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:564 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Til behandling

  Fra Stortingets talerstol sier statsråd Odd Emil Ingebrigtsen at Riksrevisjonen «ikke har avdekket noe lovbrudd i fiskeriforvaltningen.» Kan jeg be om at statsråden påviser hvor det i rapporten står at Riksrevisjonen; 1) har hatt til formål å avdekke lovbrudd og, 2) at forvaltningen ikke har gjort seg skyldig i lovbrudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:563 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Til behandling

  Vil statsråden gjøre en ny vurdering av kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren, og sørge for at lovpålagte ordensvakttjenester større konserter og festivaler er avhengige av som underleverandører, også kan omfattes av kompensasjonsordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:562 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Til behandling

  På bakgrunn av tilbakemeldingene som ventes i løpet av kort tid fra Bane Nor, når kan det forventes en konkret plan for finansiering og fremdrift for å åpne for godstrafikk på Østre linje?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:561 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å få til en harmonisering av støtteordningene slik at OscarsborgOperaen får lik behandling som de andre distriktsoperaene?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:560 (2020-2021)

  Innlevert: 24.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Til behandling

  Stortinget har bevilget 200 millioner til å kompensere næringsliv som rammes av lokale smittevernrestriksjoner. Regjeringen har meldt at behovet for denne ordningen har “falt bort” fordi en generell kompensasjonsordning er planlagt fra etter nyttår. I lys av den siste tidens utvikling i f.eks serveringsbransjen, mener statsråden fremdeles at behovet for ordningen har falt bort, eller kan vi forvente at de bevilgede midlene snarest lyses ut og gjøres tilgjengelig for bedrifter i krise?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:559 (2020-2021)

  Innlevert: 24.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Til behandling

  Mener statsråden det er forsvarlig å legge opp til å «ha et hardt og jevnt snø- og isdekke med maksimum to-tre cm løs snø» gjennom vinteren langs riksveg 3 i Østerdalen, eller vil samferdselsministeren instruere statens vegvesen i å reklassifisere Riksveg 3 fra Rena til Ulsberg til vinterdriftsklasse B så fort som mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:558 (2020-2021)

  Innlevert: 24.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Til behandling

  Hvordan og hva har regjeringen beregnet de psykiske omkostningene hos befolkningen til å være ved nedstengningene og restriksjonene i forbindelse med COVID-19?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:557 (2020-2021)

  Innlevert: 24.11.2020

  Sendt: 24.11.2020

  Til behandling

  Hvor mye av norsk helsebistand har gått til, eller er planlagt brukt til, å bekjempe psykiske lidelser i 2019, i 2020 (foreløpige tall) og i 2021 (plantall)?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:556 (2020-2021)

  Innlevert: 24.11.2020

  Sendt: 24.11.2020

  Til behandling

  Er statsråden enig med Kystverket sitt forslag om å sentralisere oljevernberedskapen?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:555 (2020-2021)

  Innlevert: 24.11.2020

  Sendt: 24.11.2020

  Til behandling

  Hvor mye må eiendomsskatten øke for å a) utgjøre en like stor andel av økonomien som gjennomsnittet i OECD og b) utgjøre en like stor andel av økonomien som gjennomsnittet i OECD gitt at formuesskatten i Norge fjernes?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:554 (2020-2021)

  Innlevert: 23.11.2020

  Sendt: 24.11.2020

  Til behandling

  Når kan Stortinget forvente å få seg førelagt regjeringa sitt forslag til yrkesskadereform, kva nye element vil denne innehalde, og vil ein samtidig føreslå konkrete forslag for betre yrkesskade- og ulykkesforsikringsordningar for skuleelevar, folkehøgskuleelevar og studentar?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:553 (2020-2021)

  Innlevert: 23.11.2020

  Sendt: 24.11.2020

  Til behandling

  Meiner statsråden at folkehøgskulane har strenge nok krav til HMS og rutinar for å sikre eit forsvarleg læringsmiljø?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:552 (2020-2021)

  Innlevert: 23.11.2020

  Sendt: 24.11.2020

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å se på Mattilsynets regelverk slik at det blir mulig for dem som bor rett ved et eldresenter som tilbyr varmmat, å hente slik mat og ta med seg hjem – eller hente for andre som også bor rett ved?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:551 (2020-2021)

  Innlevert: 23.11.2020

  Sendt: 24.11.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at Lillehammer Olympiske Anlegg (LOA) ikke går konkurs ?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:550 (2020-2021)

  Innlevert: 23.11.2020

  Sendt: 24.11.2020

  Til behandling

  Hvordan vurderer statsråden situasjonen, slik det fremkommer i VGs reportasje om unges bruk av sterkere og farligere rusmidler under pandemien, og hvilke grep vil statsråden ta for å motvirke utenforskap og ensomhet barn og unge opplever under pandemien og på grunn av smitteverntiltakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:549 (2020-2021)

  Innlevert: 23.11.2020

  Sendt: 24.11.2020

  Til behandling

  Hvordan skal kommunene klare å planlegge, når staten og dens representanter gir seg selv så god tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:548 (2020-2021)

  Innlevert: 23.11.2020

  Sendt: 24.11.2020

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hva det i praksis innebærer at Østfold Internasjonale Teater AS nå er flyttet til Kap. 320 post 75 i Statsbudsjettet for 2021?