Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 520)
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:523 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Når vil statsråden ta initiativ til å revurdere utdanning som kriterium for å finansiere kommunenes kostnader til barnehager?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:522 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Ansettelse av direktør og andre tilsettingsoppgaver har hittil vært at ansvar som tilligger styret i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). Hva er årsaken til at departementet nå vil overta tilsettingsansvar for direktør og endre annet tilsettingsansvar i organisasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:521 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Statsråden sier i Trønder-Avisa 11.12.17 at brevet fra det kinesiske infrastrukturselskapet CCCC av 04.05.17 ble oversendt fra Nærings- og fiskeridepartementet til Samferdselsdepartementet som da videreformidlet kontakt med Statens vegvesen. Etter dette gjennomførte Statens vegvesen både møter og befaring med det kinesiske selskapet. Hvorfor har statsråden tidligere gitt utrykk for at han ikke kjente til besøkene hos Statens vegvesen og Nye Veier AS?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:520 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Statsråden har tidligere uttalt at han mener det var tilfeldig at CCCCs møter og besøk i Norge i sommer ble gjennomført rett etter statsministerens og næringsministerens besøk i Kina. Kan statsråden nå bekrefte at Samferdselsdepartementet kjente til brevet fra CCCC av 04.05.17 og at det ikke var tilfeldig at dette brevet kom rett etter det offisielle besøket i Kina?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:519 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Multiconsult har på oppdrag fra Odda kommune og NVE lagt fram en studie som viser et alternativt flomdempende tiltak til et kraftverk mellom Sandvikvatnet og Sørfjorden i det vernede Opovassdraget. NVE skal utrede dette alternativet. Vil Statsråden sørge for at denne utredningen foreligger slik at man får et reelt alternativ til konsesjonssøknaden for flomtunnel med kraftverk som nå er på høring?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:518 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre god kompetanse og ambulanseberedskap i årene fremover, og samtidig forbedre og utvikle den medisinske behandlingen i ambulansen?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:517 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Hvordan tenker statsråden at disse to utdannelsene og yrkesutøverne skal utfylle hverandre, og vil det komme en egen autorisasjon for paramedic som viser forskjellen mellom yrkesgruppene?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:516 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Det vises til Spørretimen i Stortinget 6.12.2017, og til det svar som statsråd Terje Søviknes ga i Stortingssalen til representant Stoknes. Kan statsråden gi en skriftlig og utførlig redegjørelse for de forutsetninger og prisbaner som brukt i det regnestykket som ble fremlagt, hvor det ble referert til at netto kontant-strøm fra gjenværende reserver ville være 100 mrd. NOK i 2030 (i 2030kr), samt hvor mye av dette kommer fra feltet Johan Sverdrup?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:515 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Besvart: 12.12.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Hva gjør statsråden for å avklare hva Ap som forslagsstiller og de andre partiene egentlig mente i vedtak av 14. november 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:514 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Hva er kostnaden for å øke det statlige tilskuddet for fagene norsk og engelsk til 75 % av grunnsatsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:513 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  For både Rv 15 Strynefjellet og Rv 4 Jaren - Mjøsbrua/Gjøvikbana er det sett i gong arbeid med KS 1 rapport. Det er lenge sidan dette arbeidet starta, kan statsråden no informere om når rapportane for desse prosjekta er klare?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:512 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Hva er status for dette arbeidet og er det konkludert i saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:511 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Hvorfor har ikke regjeringen tatt flere initiativ for å styrke arbeidsmiljøloven og andre relevante lovverk med hensikt om å fremme ansattes trygghet og helse?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:510 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Hvilke vitenskapelige vurderinger lå til grunn ved departementets avslag i 2014, og vil statsråden med bakgrunn i de erfaringer man nå har fra våre naboland ta initiativ til et tidsbegrenset forsøk med buejakt innenfor et begrenset geografisk område?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:509 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen sikre at MVA-fritaket for digitale nyhetsmedier virker etter hensikten?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:508 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Hvordan vil kulturministeren konkret følge opp Lokalradioforbundets bekymringer, for å sikre et større eiermangfold i radiotilbudet i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:507 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Hva er status for småflyaktiviteten (allmenflyging) ved Rygge flystasjon, hvordan vurderer forsvarsministeren situasjonen for flyene som er stasjonert på Rygge, og hvordan vurderer han løsninger for småflyaktivteten på Rygge framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:506 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 11.12.2017

  Til behandling

  Hvordan stiller samferdselsministeren seg til at næringsministeren inviterer store internasjonale selskap hit til Norge med den hensikt å bygge vei, på bekostning av norske aktører?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:505 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 11.12.2017

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ for å endre reglement og juss rundt grunneiers strandrett slik at kommersielle aktører skal kunne føle sikkerhet for en satsing på stillehavsøsters som et helt nødvendig tiltak for å kunne begrense arten og få kontroll over utbredelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:504 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 11.12.2017

  Til behandling

  Har kunnskapsministeren vært kjent med at aleneforsørgere ikke lenger får overgangsstønad til lærerutdanningen etter omleggingen til obligatorisk femårig lærerutdanning, og i lys av rekrutteringsutfordringene til læreryrket, vil kunnskapsministeren ta opp dette med arbeidsministeren med sikte på å endre overgangsstønaden slik at aleneforsørgere kan ha råd til å ta lærerutdanningen?