Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1378)
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1383 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 27.06.2017

  Til behandling

  Vil kommunal- og moderniseringsministeren ta initiativ til å opprette et utvalg med sikte på å ansvarligjøre offentlige organer som begår klare tjenesteforsømmelser, slik at slike alvorlige tjenesteforsømmelser får større konsekvenser enn i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1382 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 27.06.2017

  Til behandling

  Hva vil ministeren gjøre for å sørge for at etterlyste kriminelle ikke får utbetalt støtte fra NAV?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1381 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 27.06.2017

  Til behandling

  Hvor mye mer bompengelån er det samlet sett mulig å ta opp innenfor de vedtak som Stortinget har gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1380 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 27.06.2017

  Til behandling

  Hvor mange bompengeselskaper var det i 31.12 i henholdsvis 2013, 2014, 2015, 2016 og per i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1379 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 27.06.2017

  Til behandling

  Hva var samlet bompengegjeld per 31.12 i årene 2013, 2014, 2015, 2016 og hva er prognosen for 31.12 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1378 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 27.06.2017

  Til behandling

  Hvor mye bompenger er krevd inn på norske veier i hhv 2013, 2014, 2015, 2016 og hva er prognosen for 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1377 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 27.06.2017

  Til behandling

  Hvor mye bompengegjeld er faktisk slettet på grunn av overføring av penger fra staten til bompengeselskap mellom 1. oktober 2013 til i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1376 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 27.06.2017

  Til behandling

  Som en del av den såkalte "bilpakken" i statsbudsjettet 2017 skulle bompengesatsene utenfor bypakkene reduseres med om lag 10 %. Kan statsråden gi en liste over bomstasjoner som har fått lavere takst som følge av dette vedtaket?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1375 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 27.06.2017

  Til behandling

  Flere sentrale Frp politikere, herunder partileder Siv Jensen, lovet i valgkampen 2013 at bompengene skulle forsvinne om Frp kom i regjering. Har statsråden i løpet av disse 4 årene innfridd løftet?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1374 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 27.06.2017

  Til behandling

  Statsråden har tidligere varslet en statlig garantiordning for bompengelån. Når kan vi forvente en slik ordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1373 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 27.06.2017

  Til behandling

  Hvor mange innkrevingspunkt for bompenger er det per i dag og hvordan er dette endret siden 31.12.13?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1372 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 27.06.2017

  Til behandling

  Hvor mange bompenger har Stortinget gjort vedtak om i denne stortingsperioden?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1371 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 26.06.2017

  Til behandling

  Hvor mange og hva er utbredelsen av enkeltmannsforetak blant aktørene, leverandører og underleverandører, som yter helsetjenester i både spesialist- og kommunehelsetjenesten, og hvis ikke, har han planer om å skaffe seg en slik oversikt slik at han kan vurdere å innføre krav eller forventninger til hvordan tjenester som ytes på vegne av det offentlige bør organiseres?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1370 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 26.06.2017

  Til behandling

  Kan statsråden fremlegge en oversikt over aktører og klinikker som tilbyr tidlig ultralyd sortert på geografisk plassering og type autoriasjon/helsepersonellgruppe og et anslag på omfanget av denne type undersøkelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1369 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 26.06.2017

  Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden forsikre at folk som er glad i noen av samme kjønn ikke blir sendt til land hvor de risikerer å bli torturert, drept eller utsatt for alvorlige menneskerettighetskrenkelser og mener statsråden det er behov for bedre nasjonale retningslinjer som i større grad enn nå tar høyde for mangfoldet i menneskelig seksualitet og kjønn i vurderingene som gjøres av UDI og UNE?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1367 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 26.06.2017

  Til behandling

  Med referanse til svar på spørsmål 144 fra Finanskomiteens/Aps fraksjon av 23.05.17 og nylig fremlagte tall fra SSB, kan statsråden bekrefte at det har vært en lavere gjennomsnittlig årsverkvekst per år i kommunal pleie- og omsorgssektor i perioden han har vært helse minister enn i perioden 2006-2013?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1366 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 26.06.2017

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Til behandling

  På forespørsel fra Agderposten til Gjerstad kommune og Grimstad kommune om kjøp av velferdstjenester fra samme leverandør, valgte Gjerstad å være åpen om beløp og hva midlene er benyttet til, mens Grimstad valgte å sensurere bort nesten alle opplysninger. Dette er forøvrig tjenester hvor staten er tungt inne med medfinansiering. Hvordan kan statsråden sikre full åpenhet (selvsagt med begrensninger angående personsensitive opplysninger)rundt slike kjøp, slik at man sikrer effektiv bruk offentlige midler?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1365 (2016-2017)

  Innlevert: 26.06.2017

  Sendt: 26.06.2017

  Til behandling

  Ni av ti barn med SCID (alvorlig immunsvikt) overlever hvis beinmargstransplantasjon utføres før de får alvorlige infeksjoner. Nyfødtscreening vil dermed redde liv og forhindre mye lidelse og tidlig død. Det er gjennomført en pilot i Norge av 9000 nyfødte, der tre ble diagnostisert og har fått behandling på Rikshospitalet. Når screening har vist seg så livsviktig må det snarest bli et tilbud til alle nyfødte og ikke vente til 2019. Når vil alle nyfødte bli screenet for SCID?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1368 (2016-2017)

  Innlevert: 23.06.2017

  Sendt: 26.06.2017

  Til behandling

  Med referanse til svar på spørsmål 162 fra Finanskomiteen/Aps fraksjon av 23.05.17, kan statsråden bekrefte at de samlede kommunale brutto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester, målt i reell prosentvekst, i perioden Høyre og Frp har sittet i regjeringsposisjon har vært lavere enn den samlede reelle prosentveksten i perioden 2011-2013?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1364 (2016-2017)

  Innlevert: 23.06.2017

  Sendt: 26.06.2017

  Til behandling

  Er utflyttingen av 60 statlige arbeidsplasser som nylig ble varslet i forbindelse med omorganisering av Kunnskapssektoren det endelige tallet for utflytting eller jobbes det med å flytte ut flere arbeidsplasser fra Oslo innen Kunnskapsdepartementet sin portefølje, slik tidligere varslet?