Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1871)
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1871 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Har statsråden sett på hvor mange arbeidsplasser i Trysil som kan få utfordringer med nok en økning på reiselivmomsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1870 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til endringar i førarkortforskrifta og trafikkopplæringsforskrifta slik at stadleg begrensa og tidsmessig begrensa førarrett vert gjeninnført?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1869 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Spredning av miljøgifter er en av vår tids største miljøutfordringer. En rekke forbrukerprodukter inneholder miljøgifter. Miljødirektoratet har nylig lagt ned nettstedet ErDetFarlig.no, som inneholdt informasjon til forbrukere om miljøgifter i forbrukerprodukter. Hvordan vil statsråden sikre forbrukerne god og kvalitetssikret informasjon om miljøgifter, slik både svenske og danske forbrukere nyter godt av, nå som ErDetFarlig.no er lagt ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1868 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvilke anbudskrav som stilles gjennom de ulike modellene som benyttes herunder Difi/KS, Statsbygg, Statens vegvesen og Oslomodellen?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1867 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Selv om tilstanden til vikingskipene på Bygdøy har vært kjent lenge, har ikke penger kommet på plass for å sette inn de nødvendige tiltak for å redde dem. Verken i forrige statsbudsjett eller i det reviderte statsbudsjettet foreslår regjeringa penger til dette. Tid har alt å si i denne saken. Når kan vi vente oss at Universitetet i Oslo og deres arbeid med nytt Vikingtidsmuseum får pengene de trenger til å redde skipene?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1866 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  I lys av den siste utviklingen i Sudan, hvordan kan Norge bidra til å støtte folkets ønske om et sivilt styre som fører til demokrati, fred og stabilitet, og hvordan reagerer Norge ovenfor sudanske myndigheter på handlingene til de paramilitære styrkene Rapid Support Forces (som inkluderer Janjaweed-militsen) i landet den siste uken?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1865 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Styret i Helse Møre og Romsdal (HMR) har vedtatt innsparinger. 130 stillinger skal bort. Hvilke dette gjelder blir klart før sommeren. Hvordan vil dette påvirke beredskapen i Møre og Romsdal, vil sykehusene være i stand til å opprettholde nødvendig beredskap, og hvordan er dette ev. sikret?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1864 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Hos British Medical Journal 9. april 2019 opplyses det at WHO trakk seg som sponsor av lanseringen av EAT-Lancet Commission 28. mars i Geneve. Det kommer videre frem i saken at arrangementet fremdeles ble holdt, «sponsored by the government of Norway.» Står regjeringen bak, og vil regjeringen støtte, EAT-konseptet, og ser statsråden at dette kan få store konsekvenser for norsk landbruk i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1863 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Hvilke konkrete tiltak iverksettes for å redusere de operasjonelle risikoene som foreligger før operatørbytte for ambulanseflytjenester 1.07?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1862 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Mener statsråden at DJers virksomhet er å regne som utøvende musikk, og hvilke konsekvenser mener statsråden en snever tolkning og stram håndheving av mva.-regelverket vil ha for konsertsteder i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1861 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Siden regjeringen tiltrådte har det vært lovet et testsenter for oljevern lokalisert i Lofoten og Vesterålen. Foreløpig er det kommet noen få stillinger i Svolvær og ingen etablering på Fiskebøl. Når vil senteret være ferdig, hvor mye har utredningene kostet så langt og med de ambisjonene regjeringene har for senteret hvor mange arbeidsplasser anslår en at det vil bli?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1860 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Oral helse er en betydelig utfordring for mange som har gjennomgått kreftbehandling. Tannlegetidende.no publiserte i 2012 en artikkel som viste til at orale komplikasjoner forekommer hos opptil 40 % av de pasientene som har fått behandling for kreft. Hvordan vil helseministeren følge opp disse personene på en bedre måte, for eksempel gjennom "pakkeforløp hjem"?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1859 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  En ny nasjonal handlingsplan for å redusere forekomsten av denne kreftformen ble vedtatt i mars. Hvorfor brukes det da så lang tid på å beslutte om disse pasientene skal få tilgang til adjuvant behandling med immunterapi og signalhemmere? En behandling som allerede brukes for de aller sykeste pasientene, men som man vet virker enda bedre og utsetter tiden til progresjon med 50% for de med sykdom på tidligere stadium.
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1858 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  Norge har hatt ulike lesestrategier siden «Gi rom for lesing» ble lansert i 2003. Den nåværende lesestrategien «Språkløyper» er planlagt avsluttet i 2019. Alle strategiene har betydd mye for å legge til rette for økt leselyst og bedre leseferdigheter. Vil det komme en ny lesestrategi fra 2020, vil det i den komme forpliktende og langsiktige løsninger for organisasjoner som er avhengige av lesestrategien, slik som for eksempel Foreningen !les, og vil en ny nasjonal lesestrategi inkludere en satsing på skolebibliotek?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1857 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  I Granavold-plattformen står det at regjeringa vil igangsette strekningsvise høghastighetsutredninger for jernbane i tråd med Nasjonal Transportplan. Når skal dette skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1856 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Mener statsråden at det er opp til departementet ensidig å vurdere om et tiltak er en inngripen i, eller en trussel for, den reindriftssamiske kulturen og tradisjonelle næringsdrift?
 • Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1855 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Hvilke utredninger vil statsråden iverksette for å sikre at den tradisjonelle kunnskapen om reindrift og dyrevelferd som den samiske reindriftsnæringen besitter, blir godt nok ivaretatt under utforming av forskrift for obligatorisk individmerking av rein?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1854 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Hva bør og kan gjøres fra ministerens side for å følge opp § 4-1 tredje og fjerde ledd i UH loven, og hvordan kan en sikre at studentdemokratiet tas på alvor og blir finansiert i tilstrekkelig grad?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1853 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Hvilke tiltak har kunnskapsministeren tenkt å sette inn for å hindre utviklingen av at foreldre ser seg nødt til å kjøpe private tjenester for at ungene skal få den opplæringen de har krav på i grunnskolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1852 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Hvor mange av disse 1450 plassene regner statsråden med skal være VTO-plasser, hvor mange regner statsråden med skal være VTA-plasser, og hvordan sikrer statsråden at de av plassen som er VTO får tilstrekkelig og kvalitetssikret oppfølging etter den enkeltes behov?