Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 2653)
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2653 (2021-2022)

  Innlevert: 16.08.2022

  Sendt: 16.08.2022

  Til behandling

  Fødeavdelingen i Kristiansund blir nå stengt til tross for at Stortingsvedtak, instruksjon fra regjeringen og en bevilging på 25 millioner kroner. Mener statsråden helseforetaket har gjort nok for å sikre rekruttering og hva har hun selv gjort for å sikre at Stortingets vedtak om drift blir opprettholdt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:2652 (2021-2022)

  Innlevert: 16.08.2022

  Sendt: 16.08.2022

  Til behandling

  Kan regjeringen garantere at norske bistandsmidler til Etiopia ikke benyttes til å finansiere regjeringsstyrkene i Tigray-konflikten?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2651 (2021-2022)

  Innlevert: 16.08.2022

  Sendt: 16.08.2022

  Til behandling

  Synes statsråden denne praksisen er forsvarlig, og vil statsråden instruere Statkraft om å skrote dagens bonussystem, som i praksis belønner salg av dyr strøm?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2650 (2021-2022)

  Innlevert: 15.08.2022

  Sendt: 16.08.2022

  Til behandling

  Mener statsråden det er klokt å fortsette med elektrifisering av sokkelen slik strømsituasjonen er nå?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2649 (2021-2022)

  Innlevert: 15.08.2022

  Sendt: 16.08.2022

  Til behandling

  Kan statsråden forklare om den siste tids nasjonale og internasjonale utfordringer har redusert det grunnleggende behovet for god infrastruktur i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2648 (2021-2022)

  Innlevert: 15.08.2022

  Sendt: 16.08.2022

  Til behandling

  Man bør kunne forvente at statsråden begrunner hvorfor Ap i regjering gjør det stikk motsatte av hva Aps nestleder og Aps nåværende fylkesordfører i Rogaland lovet i oppkjøringen til valgkampen 2017. Kan statsråden vennligst gjøre det?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2647 (2021-2022)

  Innlevert: 15.08.2022

  Sendt: 15.08.2022

  Til behandling

  Har de høye strømprisene ført til økt betaling til driftsoperatørene av asylmottak, og hvis det gjør det kan jeg få en oversikt over dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:2646 (2021-2022)

  Innlevert: 15.08.2022

  Sendt: 15.08.2022

  Til behandling

  Er det mulig å identifisere og informere de som kan ha har krav på, men ikke har søkt bostøtte, og hvis ikke, hva skal til for å få varslet folk i denne gruppen om at de kan søke?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2645 (2021-2022)

  Innlevert: 15.08.2022

  Sendt: 15.08.2022

  Til behandling

  Mener statsråden at framgangsmåten er å vise respekt overfor en ideell organisasjon som Kirkens Bymisjon, og er statsråden enig i at Kirkens Bymisjon Rogaland som eier burde vært tatt med i samtaler/forhandlinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2644 (2021-2022)

  Innlevert: 15.08.2022

  Sendt: 15.08.2022

  Til behandling

  Hva foretar regjeringen seg for å avdekke forholdene for ukrainere som er ulovlig tvangsinternert i Russland, og hvordan vil regjeringen jobbe internasjonalt sammen med nærstående land og partnere for å bidra til at de tvangsinternerte kommer tilbake til Ukraina?
 • Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2643 (2021-2022)

  Innlevert: 15.08.2022

  Sendt: 15.08.2022

  Til behandling

  Vil regjeringen gi økonomisk støtte til ICMPs igangsatte arbeid for forsvunne personer i Ukraina?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Kristine Linnestad (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:2642 (2021-2022)

  Innlevert: 15.08.2022

  Sendt: 15.08.2022

  Til behandling

  Hva vil kunnskapsministeren gjøre for å sikre at samisk barn med lulesamisk som sitt 1. språk, får et barnehagetilbud basert på eget språk og kultur, og vil statsråden sette i gang andre tiltak for å stimulere flere barn, også utenfor de samiske kjerneområdene, til å lære samisk?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2640 (2021-2022)

  Innlevert: 15.08.2022

  Sendt: 15.08.2022

  Til behandling

  Mener justisministeren det er avdekket behov for å endre regelverket knyttet til informasjonsdeling mellom etatene i saker som omhandler psykisk syke med voldelig eller truende atferd, og hvilke endringer vurderer justisministeren som nødvendige for å bedre den tverrsektorielle samhandlingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2637 (2021-2022)

  Innlevert: 15.08.2022

  Sendt: 15.08.2022

  Til behandling

  Er statsråden enig i at Norges bokseforbund burde revurdere sitt proff-forbud, og legge bedre til rette for utøvere som vil bli profesjonelle?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til fiskeri- og havministeren

  Dokument nr. 15:2639 (2021-2022)

  Innlevert: 14.08.2022

  Sendt: 15.08.2022

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre i detalj for hvilke vurderinger som ble gjort fra Fiskeridirektoratet ved avlivning av Freya, hvorfor ikke for eksempel økte sikkerhetstiltak, bedøving og flytting av dyret eller andre alternativer ble gjennomført og om regjeringen mener myndighetene kan ta lærdom av denne hendelsen i forbindelse med håndteringen av fremtidige forekomster hvor ville dyr med bakgrunn i bl.a naturtap og klimaendringer i større grad enn tidligere beveger seg til befolkede områder?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2638 (2021-2022)

  Innlevert: 14.08.2022

  Sendt: 15.08.2022

  Til behandling

  Når har statsråden på plass en ordning for Stine Hoff Glass og andre bedrifter som sliter med rekordhøye strømpriser?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:2636 (2021-2022)

  Innlevert: 14.08.2022

  Sendt: 15.08.2022

  Til behandling

  Har statsråden ambisjon at kommunene skal kreve inn mindre fra innbyggerne i eigedomsskatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2635 (2021-2022)

  Innlevert: 14.08.2022

  Sendt: 15.08.2022

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for den svært alvorlige hendelsen der en ansatt ved Skien fengsel ble angrepet av en innsatt med kokende olje 31. juli, og kan hun svare på om kriminalomsorgen har gått så langt i å skulle ivareta såkalte rettigheter for farlige kriminelle at det kompromisses med sikkerheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2641 (2021-2022)

  Innlevert: 12.08.2022

  Sendt: 15.08.2022

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Til behandling

  Hvor mange og hvilke såkalt lange avtaler om salg av kraft til selskaper og aktører i utlandet har Statkraft inngått, og hvilke volum, lengder og til hvilke priser er kontraktene på?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2634 (2021-2022)

  Innlevert: 12.08.2022

  Sendt: 15.08.2022

  Til behandling

  Fiksering er en svært inngripende handling overfor griser som medfører at de stenges inne i metallrammer uten mulighet til å bevege på seg. Det er en praksis som gjør det umulig å få god dyrevelferd for griser, og som er med på å traumatisere og skade dyr fordi evnen deres til å få tilfredsstilt sine artstypiske behov blir fratatt individene som fikseres. Vil statsråden sørge for at all åpning for å fiksere tas ut fra den nye forskriften for velferd for storfe, svin, sau og geit som nå ligger til behandling hos LMD?