Presselosjen

Stortingets presselosje er en medlemsorganisasjon for redaksjonelle medarbeidere som jevnlig møter i Stortinget og dekker norsk politikk. Presselosjen skal arbeide for og verne om vilkårene for redaksjonell virksomhet på Stortinget.

Medlemmene må enten kvalifisere for medlemskap i en presseorganisasjon tilsluttet Norsk Presseforbund eller ha Norsk Presseforbunds pressekort.
 
Presselosjens styre ledes av Mats Rønning i NRK. Han kan kontaktes på mats.ronning@nrk.no eller på telefon 951 27 285.
 
Øvrige styremedlemmer er:

Marie Melgård, Dagens Næringsliv, nestleder
Sivert Rossing, Trønder-Avisa, kasserer
Bibiana Dahle Piene, NTB, styremedlem
Eirik Røsvik, VG, styremedlem
Arnhild Aass Kristiansen, Aftenposten, 1. vara
Lars Joakim Skarvøy, TV 2, 2. vara
 

Sist oppdatert: 23.03.2021 09:12