Presselosjen

Stortingets presselosje er en medlemsorganisasjon for redaksjonelle medarbeidere som jevnlig møter i Stortinget og dekker norsk politikk. Presselosjen skal arbeide for og verne om vilkårene for redaksjonell virksomhet på Stortinget.

Medlemmene må enten kvalifisere for medlemskap i en presseorganisasjon tilsluttet Norsk Presseforbund eller ha Norsk Presseforbunds pressekort.
 
Presselosjens styre ledes av Mats Rønning i NRK. Han kan kontaktes på mats.ronning@nrk.no eller på telefon 951 27 285.
 
Øvrige styremedlemmer er:

Marie Melgård, Dagens Næringsliv (nestleder)
Sivert Rossing, Nationen (kasserer)
Lars Nehru Sand, NRK 
Mads Fremstad, TV 2
Bibiana Dahle Piene, NTB
Oda Leraan Skjetne, VG
 

Sist oppdatert: 21.01.2021 16:36