Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Finnmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Er moloer, bølgebrytere og utdyping av havner inn til kai, som har betydning for den allmenne ferdselen, et statlig ansvar, og vil det bli avsatt midler i den kommende Nasjonal transportplan både til staten v/Kystverket og fylkeskommunene for å utvikle havneinfrastrukturen i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Hvilke planer har regjeringa for når ytterligere utvidelse av Kystrutens seilinger, og når er det planlagt at Havila Kystruten AS skal ta opp sin del av rutetilbudet?
 • Spørretimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Kystruten er nå i gang med seilinger fra Bergen til Kirkenes med fem skip, noe som betyr at det er anløp på alle de 34 anløpsstedene annenhver dag. Dette er tatt godt imot langs kysten, da det betyr forutsigbarhet for både passasjerer og gods. Havila Kystruten AS, som skulle starte opp med fire skip fra 1. januar 2021, har fått utsatt sin oppstart på grunn av pandemien. Kan statsråden orientere om når regjeringa planlegger at Kystruten skal komme tilbake i normal drift, og når Havila Kystruten AS vil være en del av rutetilbudet vårt?
 • Skriftlig spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til justis- og beredskapsministeren

  Vil statsråden sørge for at lærere blir definert som samfunnskritisk personell?
 • Spørretimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Kystruten er nå i gang med seilinger fra Bergen til Kirkenes med fem skip, noe som betyr at det er anløp på alle de 34 anløpsstedene annenhver dag. Dette er tatt godt imot langs kysten, da det betyr forutsigbarhet for både passasjerer og gods. Havila Kystruten AS, som skulle starte opp med fire skip fra 1. januar 2021, har fått utsatt sin oppstart på grunn av pandemien. Kan statsråden orientere om når regjeringa planlegger at Kystruten skal komme tilbake i normal drift, og når Havila Kystruten AS vil være en del av rutetilbudet vårt?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle