Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Finnmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Hvilke endringer er gjort fra opprinnelig reguleringsplan for Kvænangsfjellet etter at Nye Veier har overtatt, optimalisert og nedskalert dette prosjektet,- og er det aktuelt å bygge tunell også gjennom den skredutsatte Rakkenesura for å sikre helårlig og trygg veg?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til samferdselsministeren

  Vilkårene for å gjøre unntak etter bestemmelsen må være om transporter som utføres under ekstraordinære omstendigheter. Hendelser som er av stor samfunnsmessig betydning vil kunne være å anse som «ekstraordinære omstendigheter», slik som dette tilfellet når veien er borte.
  Vil statsråden bidra til å finne en løsning for å begrense de store negative konsekvenser for fiskere og fiskerinæringen på Norkyn, og slik at dispensasjon kan videreføres frem til FV 98 kan åpnes for trafikk medio juni, dog frem til 10. juni, med daglig kjøretid kunne overstige 10 timer, oppad begrenset til 13 timer tre ganger i uken?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Vil fiskeriministeren legge til rette for å få tare og tang definert som sjømat og når vil dette i så fall gjøres?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Vil Statsråden bidra til å løse utfordringene for ambulansepersonell og samtidig oppfylle forliket i Statsbudsjettet for 2021, ved endre turnusen til 12 timers vakter og endre praksisen med møtekjøring slik at ambulansen kan kjøre helt frem til klinikk Hammerfest?

  Man vil da ivareta ambulanseressursene bedre og sikre at de er 100 % tilstede og kan ha fullt fokus hele arbeidstiden og ivareta pasienten på en verdig måte med å unngå pasientomlastning/sjåførbytte som koster verdifull tid som kan svekke pasientens helsetilstand.
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Vil regjeringen gjøre ny vurdering av omfordelingen av vaksiner fra Finnmark til Oslo med bakgrunn i dagens smittesituasjon i Finnmark?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle