Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Finnmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til finansministeren

  Hvorfor er ikke reindriftas driftsbygninger omfattet av unntaket i eiendomsskatteloven § 5 på samme måte som jordbruksbygninger, og hva er regjeringens begrunnelse for at disse næringene forskjellsbehandles på denne måten?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  I Finnmark er det langt å reise for de fleste. Særlig til offentlige tjenester. Det kreves derfor planlegging. Hvorfor er det slik at Finnmark er det eneste politidistriktet hvor det ikke tilbys et eneste sted der man kan bestille passtime på nettet og når kommer dette på plass?
 • Interpellasjon fra Ingalill Olsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Troms og Finnmark fylkeskommuner slås sammen fra 1. januar 2020. Motstanden i Finnmark har vært enormt stor, noe som tydelig framkom i folkeavstemningen Finnmark fylkeskommune avholdt i mai 2018. I regjeringspartienes enighetsdokument av 24. september 2018 står det: "Partene oppfordrer fylkeskommunene i Troms og Finnmark til å ta vesentlig mer hensyn til Finnmark og Vadsø i fordeling av arbeidsplasser i den nye fylkeskommunen, særlig med henblikk på fordeling av fylkesadministrasjonen." Hva vil statsråden bidra med overfor Troms og Finnmark fylkeskommuner for at det blir tatt vesentlig mer hensyn til Finnmark og Vadsø i fordeling av arbeidsplasser ut over at flertallet oppfordrer til dette, og er dette et forpliktende punkt for regjeringen, og hvordan vil det konkret fylles med innhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeriministeren

  Hvordan vil fiskeriministeren sikre at turistfiskerne bruker hele fisken når de nå fisker samtidig som et av de beste torskefiskerier foregår?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Hvilke faglige utredninger er gjort for de praktiske konsekvensene som ligger til grunn for forslag om innføring av obligatorisk tillleggsmerking av rein med øreklips?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle