Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

Kort om Stortinget

Når du stemmer ved stortingsvalg, er du med på å bestemme hvilke 169 personer som skal sitte i  Norges lovgivende, bevilgende og kontrollerende forsamling de neste fire årene.

Stortinget har tre viktige hovedoppgaver:

I tillegg til Stortinget er det to andre statsmakter i Norge: Den utøvende (regjeringen) og den dømmende (domstolene). Les mer om maktfordelingsprinsippet.

Massemediene omtales ofte uoffisielt som «den fjerde statsmakt». Les mer om Stortinget og mediene.

Alle stortingsrepresentantene representerer et valgdistrikt, og er valgt inn fra et parti. Alle norske statsborgere over 18 år kan bli stortingsrepresentanter (med unntak av ansatte i diplomatiet, departementene og dommere i Høyesterett). Les mer om stortingsvalg.

Alle representantene, med unntak av Stortingets president, er medlemmer av minst én fagkomité. Komiteene forbereder saker før de går til debatt og avstemning i stortingssalen, og de avholder ofte høringer om sakene de behandler. De aller fleste høringene direkteoverføres på nett-tv, og kan etterpå gjenfinnes i videoarkivet.
Les mer om komitéarbeidet.

Saksbehandlingen i fagkomiteene og partigruppene skjer for lukkede dører, men møtene i Stortinget er åpne. De overføres via nett-tv, og det skrives også skriftlige referater fra stortingsmøtene.

Gjennom debattene i stortingssalen markerer partiene sine standpunkter. Som regel deltar statsrådene når deres ansvarsområder debatteres, slik at stortingsrepresentantene får mulighet til å stille kritiske spørsmål til regjeringens politikk. Les mer om stortingsdebattene.

Stortingspresidenten leder arbeidene i Stortinget sammen med fem visepresidenter. Sammen utgjør de Stortingets presidentskap. Les mer om presidentskapet.

De fleste stortingsrepresentantene er medlemmer av en eller flere internasjonale delegasjoner. Det betyr at de møter folkevalgte fra andre land for å diskutere aktuelle temaer og dele erfaringer sammen for løsninger på tvers av landegrenser. Les mer om det internasjonale arbeidet.

Sist oppdatert: 05.03.2024 23:48
: