Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Et ektepar fikk nylig inn 356 millioner kroner på salg av Gnist Barnehager til oppkjøpsfondet Altor. Partner i Altor Equity Partners sa i den anledning at «Gnist som selskap er en bra plattform for å starte en ekspansjon i sektoren» til DN.
  Hva er statsrådens syn på det, mener statsråden at disse pengene kom barna til gode, og i hvilken grad vil forslagene til barnehageloven som er på høring begrense det?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Kan statsråden, for årene siden ordningen med billige barnehagelån ble innført, gi en oversikt over samtlige lån med tilhørende betingelser som de fire barnehagekjedene Læringsverkstedet, Norlandia, Trygge Barnehager/FUS og Espira har fått gjennom Husbanken, hvor stor andel av den årlige og totale låneramma for barnehager som har gått til hver av disse selskapene, og hvordan det årlige kapitaltilskuddet barnehageselskapene mottar står i forhold til kostnaden på disse lånene?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Vil utenriksministeren gjøre som Sveits og Nederland og holde tilbake overføringer til UNRWA?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Å kunne norsk er for de fleste en forutsetning for å få seg jobb, alle som skal få sosialhjelp skal gjøre det de kan for å forsørge seg selv og Nav kan stille krav om aktiviteter som skal gjennomføres for at sosialhjelp skal utbetales.
  Hvorfor har ikke statsråden sørget for at Nav kontor stiller krav om norskopplæring for å få sosialhjelp når det er hensiktsmessig?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Hva vet regjeringen om ARC - som eies av et selskap tilhørende den norske forsvarskontraktøren Wilhelmsen-gruppen - sin rolle i USAs opptrapping i Persiabukta under MSP-ordningen; hva er regjeringens syn på at en kontraktør for det norske forsvaret bidrar til folkerettsbrudd gjennom å understøtte Trump-regjeringens ulovlige krigstrusler mot Iran, og kan regjeringen garantere at Norge ikke skal eskortere skip som frakter amerikansk krigsutstyr gjennom Hormuz-stredet mens USA truer med å utslette Iran?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle