Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til utenriksministeren

  Det pågår en ny bølge av voldelig forfølgelse mot homofile og lesbiske i Tsjetsjenia. Amnesty International melder at rundt 40 personer nå skal være fengslet i et regjeringsbygg i den russiske republiken og to er døde som følge av tortur. Vil regjeringen ta opp menneskerettighetsbruddene mot homofile og lesbiske i Tsjetsjenia med de russiske myndighetene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Hvordan vil regjeringen sørge for at nordmenn som skjuler formue i Dubai/De forente arabiske emirater blir oppdaget og må betale skatt til Norge i tråd med lovverket, og vil regjeringen ta initiativ til bedre avtaler om informasjonsutveksling med Dubai?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Nylig viste Dagsavisen til at antallet ledere ved Folkehelseinstituttet hadde økt med om lag 20 prosent samtidig som man nedbemannet med 20 prosent som følge av blant annet regjeringens såkalte ABE-reform. Har statsråden noen oversikt som viser utviklingen i antall ledere per medarbeider innen statsforvaltningen de siste årene?
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til barne- og likestillingsministeren

  Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal vurdere behovet for en etikkinformasjonslov. Forbrukere har i dag få rettigheter til innsyn i hvordan f.eks. kobolt i mobiltelefoner og elbiler er produsert. Utvinningen av kobolt i Kongo foregår ofte under uverdige arbeidsforhold. Fredsprisvinner Denis Mukwege løftet denne problemstillingen i desember. Vil statsråden ta initiativ til en etikkinformasjonslov som sikrer forbrukerne rett til slikt innsyn?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Hva gjør regjeringen for å sikre god nok kontroll av utenlandske og innenlandske vogntog på norske veier, og hvilke tiltak som ikke strider med EØS-avtalen ser statsråden for seg?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle