Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Hva mener statsråden om, og har statsråden ønske om å motvirke, utskiftingen av norsk til fordel for engelsk i det offentlige rom?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til samferdselsministeren

  Hvorfor har regjeringen gitt inntrykk av at gjennomføringen av motorveiprosjektet E18 vestkorridoren er endelig avgjort, når den eksterne kvalitetssikringen tilsier at velgerne vil kunne si sin mening i et stortingsvalg før eventuell byggestart?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  På Løvenskioldbanen i Bærum har det i over 60 år blitt brukt giftig, blyammunisjon. Det har i liten grad blitt ryddet opp og mange frykter at bly forurenser nærmiljøet. I bekker nær skytebanen er det blitt målt 40 ganger høyere blyinnhold enn grenseverdiene for drikkevann. I desember ba fylkesmannen Norges skyteforbund om å iverksette strakstiltak. Pålegget gjelder bare en liten del av det forurensede området.
  Vil statsråden sikre at hele området blir ryddet for blyforurensing og bevilge penger i revidert budsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Klassekampen skriver 15. januar at mage kommuner har overkapasitet på barnehager, det vil si langt flere barnehageplasser enn barn over tid. Hvis det er overkapasitet i en kommune er det bare ett sted kommunen kan kutte i barnehageplasser i dag – i de kommunale barnehagene. I tillegg er de små ideelle barnehagene mer utsatt, fordi økonomien er mer sårbar. Det gjør at flere vil føle seg presset til å selge til kommersielle kjeder. Konsekvensene kan være ytterligere kommersialisering av barnehagesektoren.
  Ser statsråden problemet i at det kun er kommersielle aktører som tjener på det?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Hva vil regjeringen gjøre for å sikre tilstrekkelig rettslig vern for forbrukere mot id-tyveri og svindel, slik at personer som har blitt svindlet selv ikke må stå som erstatningspliktig ovenfor bankene, og når vil det eventuelt komme forslag til Stortinget?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle