Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til utenriksministeren

  Når mente regjeringen det var greit å erstatte den grunnlovsfestede ytringsfriheten med tankefrihet, og hva mener regjeringen med dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Søndag kveld dro bydelspolitiker Sarah Gaulin sammen med en som var utsatt for utpressing og drapstrusler mot seg selv og familien, til den eneste åpne politivakta i Oslo. Det hastet med å anmelde saken fordi det kriminelle nettverket som stod bak trappet opp truslene. Men det var ingen etterforskere eller politifolk på jobb som kunne snakke med dem. De ble henvist til å skrive en anmeldelse, som måtte fullføres neste dag.
  Mener justisministeren at dette vitner om en betryggende måte å følge opp akutt trusselutsatte personer på?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Naboene til Tysvær vindkraftverk har blitt tilbudt 500 000 kroner for å leve med for høy støy. Gjennom avtalen forplikter naboene seg til aldri å klage på støy, skygge eller andre ulemper.
  Hvor utbredt er slike avtaler ved vindkraftutbygginger, og hvorfor har man tillatt slike avtaler?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  19.06.20 vedtok Stortinget at det ikke skal gis forlenget frist for idriftsettelse av vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon utover 31.12.21.
  Vil statsråden følge opp dette vedtaket ved at OED ikke imøtekommer RWEs klage på NVEs avslag på forlenget frist for det planlagte vindkraftverket på Oddehei og Bjelkeberg i Birkenes kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

  Jeg viser til bompengeforliket fra august 2019, der de fire største byene tilbys 300 mill. kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk, samt at byene tilbys økt statlig bidrag til 66% i 50/50-prosjektene (de store kollektivprosjektene i byene). For kommunene som takker ja til denne avtalen, skal halvparten av de økte tilskuddet til 50/50-prosjektene øremerkes reduserte bompenger. Er det mulig for byene å bruke disse midlene til å redusere bompenger for elbilister?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle