Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Mange barnehageansatte er nå utslitte og på bristepunktet. Dette rammer først og fremst barna og kvaliteten på det pedagogiske tilbudet.
  Hvordan mener statsråden konkret at barnehageansatte kan jobbe for mer tilstedeværelse når smitten øker, skal statsråden sørge for finansiering av økt bemanning, har statsråden konkrete tiltak som kan gjøre hverdagen mer håndterlig for ansatte i barnehage og skole og hvilke andre fagpersoner mener statsråden skal benyttes som «avlastning» for barnehagepersonalet»?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Vil regjeringen støtte Den internasjonale straffedomstolen slik at etterforskningen av angivelige krigsforbrytelser på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og på Gaza-stripen blir gjennomført og respektert i tråd med sin beslutning, og har utenriksministeren protestert overfor Israel på den tilbaketrukne reisetillatelsen til den palestinske utenriksministeren?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Hva er det juridiske grunnlaget for utenriksministerens påstander om at Israel bryter folkeretten?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til samferdselsministeren

  Hvorfor har ikke Statens vegvesen gjennomført et prøveprosjekt for kollektivfelt på rv. 4 Trondheimsveien mellom Kalbakken og Grorud senter?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Som en følge av Prop. 127 S (2019-2020) (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), har Forsvarsmateriell (FMA) inngått en kontrakt om kjøp av 20 kampvogner fra svenske BAE Hägglunds. Åtte av disse vognene er såkalte Multivogner, med primærformål å bære bombekastersystem.
  Har statsråden planer om å øke bevilgning eller på annen måte sikre at anskaffelsen av bombekastere fra norsk industri vedtas i 2021?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle