Om representantene

Å være stortingsrepresentant er Norges fremste tillitsverv. Hvert fjerde år velges det 169 representanter fra 19 valgdistrikter (som samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen).

Representantenes kjønn fordelt på valgperiode

Statistikk

Stortingsrepresentantens kjønn, alder, utdannelse, yrke og konfesjonell tilhørighet. 

Stortingssalen

Plassering i salen

Representantene er plassert i stortingssalen etter hvilket valgdistrikt de representerer.

Etisk veileder

Å være stortingsrepresentant er Norges fremste tillitsverv. Det forventes at representantene ved sin opptreden viser seg tilliten verdig og bidrar til å ivareta Stortingets omdømme og kvalitet.

Presidentskapet vedtar den etiske veilederen for stortingsrepresentantene og møtende vararepresentanter.