Høringer

Her finner du en oversikt over komiteenes planlagte og avholdte åpne høringer.

Komitéhøringene overføres normalt direkte på Stortingets nett-tv.

Få varsel om ny høring via RSS om nye høringer.
Les om høringer.

Avgrens utvalget

Finn høring etter

Kommunal- og forvaltningskomiteen

Høringer
Dato Sak Frist Status
22.05.2017 kl. 12.30

Kommuneproposisjonen 2018

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
15.05.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
16.05.2017 kl. 11.30

Representantforslag om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
08.05.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
02.05.2017 kl. 09.00

Endringer i kommunestrukturen

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
24.04.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
02.05.2017 kl. 09.00

Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
24.04.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
02.05.2017 kl. 09.00

Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
24.04.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
23.03.2017 kl. 10.15

Representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au-pairer

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2
15.03.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
13.03.2017 kl. 12.15

Berekraftige byar og sterke distrikt

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
07.03.2017 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
13.03.2017 kl. 12.15

Representantforslag om utredning av hvordan fordelingen av statlige arbeidsplasser påvirker regionale ulikheter

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
07.03.2017 kl. 12.00 Avholdt
Program - Videoarkiv
14.02.2017 kl. 10.15

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
07.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
09.02.2017 kl. 10.15

Representantforslag om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
02.02.2017 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
21.10.2016 kl. 10.15

Representantforslag om en mer aktiv boligpolitikk

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1
13.10.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program - Videoarkiv
20.10.2016 kl. 08.00
21.10.2016 kl. 11.15

Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted:
13.10.2016 kl. 23.59 Avholdt
Program
Program - Videoarkiv