Høringsinnspill fra Oslo Cancer Cluster

Høring: Statsbudsjettet 2023 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)
Innspillsdato: 12.10.2022

Oslo Cancer Cluster vil se en nasjonal satsing på presisjonsmedisin innen kreft

Høringsinnspill fra Oslo Cancer Cluster

Høring: Statsbudsjettet 2023 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Innspillsdato: 12.10.2022

Oslo Cancer Cluster takker for at vi får gi innspill til Helse- og omsorgskomiteen om Statsbudsjettet 2023.

Vi savner en større satsning på presisjonsmedisin innen kreft i budsjettet. I årene som kommer vil kreft bli en vanligere sykdom som flere må leve med. Med mer presis kreftbehandling (presisjonsmedisin) vil flere overleve kreft og få bedre liv. Dette fordrer en satsing på bedre oppfølging av kreftpasienter og raskere innføring av nye legemidler. Presisjonsmedisin i kreft vil også være et lokomotiv for innføringen av presisjonsmedisin på andre sykdomsområder.

Viktig med innovativ screening

Regjeringen foreslår å sette av 28,5 millioner kroner til å få hjemmetester som en del av livmorhalsprogrammet. De foreslår også å bruke 10 millioner kroner for å gjøre leseprosessene i screeningprogrammene i mammografiprogrammet mer effektive ved å bruke kunstig intelligens. Til det nye, nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft, foreslås en samlet bevilgning på 203 millioner kroner i 2023.

Oslo Cancer Cluster understreker at det er viktig å prioritere screening og hjemmetester, fordi dette er virkemidler som fungerer for å oppdage kreft i tidlige stadier, og forhindre alvorlige sykdomsforløp og død. Ny teknologi, som kunstig intelligens, vil på flere områder effektivisere screening, samt gi muligheter for utvikling av ny teknologi og innovasjon. Her vil samarbeid med internasjonale miljøer bli viktig.

Rask godkjenning av nye legemidler

Regjeringen foreslår 28 millioner kroner til “styrking av metodevurderingskapasitet og veiledning i Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket i 2023”. Statens legemiddelverk får også 8 millioner kroner i økt bevilging til å styrke regulatorisk og vitenskapelig veiledning og saksbehandling ved kliniske studier. De regionale helseforetakene får 104,7 millioner kroner i tilskudd til tiltak innenfor persontilpasset medisin.

Oslo Cancer Cluster mener at det er viktig å jobbe videre med rask godkjenning av kreftlegemidler, og investere i regulatorisk innovasjon for å kunne håndtere innføring av presisjonsmedisin på en effektiv måte. Her er det privat-offentlige samarbeidet CONNECT et fyrtårnprosjekt som kan vise veien videre.

Vennlig hilsen,

Ketil Widerberg

Daglig leder, Oslo Cancer Cluster