Skriv skriftlig innspill

Høring: Endringer i tobakksskadeloven (strengere regulering av e-sigaretter)

Sak: Endringer i tobakksskadeloven (strengere regulering av e-sigaretter) Prop. 125 L (2022-2023)
Komité: Helse- og omsorgskomiteen
Frist for å sende inn skriftlig innspill: 01.10.2023, kl. 23.59

Frist for å sende inn har utgått