Skriftlig innspill fra Norsk sykepleierforbunds faggruppe for ortopediske sykepleiere

Høring: Skriftlig innspill til representantforslag om en forsterket innsats for å behandle benskjørhet og forebygge brudd hos eldre
Innspillsdato: 26.04.2021

Innspill til representantforslag 255 S

Faggruppen for ortopediske sykepleiere i Norsk sykepleierforbund støtter representantforslaget fra Kjersti Poppe og Siv Mossleth om en forsterket innsats for å behandle benskjørhet og forebygge brudd hos eldre. Vi støtter bakgrunnsbeskrivelsen, argumentasjonen, utfordringene og tiltakene representantene peker på, og disse gjentas ikke her. Vi støtter begge punktene i forslaget.

Faggruppen ønsker og forventer å være en del av arbeidet, og vi kan vise til gode eksempler og ulike måter å drive FLS på i Norge.

Det er opprettet FLS-system ved 8 sykehus pr idag, og DRG koding har finansiert dette arbeidet i stor grad. Det er vanskeliggjort etter reduskjon av DRG til slikt arbeid ved siste årsskifte.

FLS vil føre til inntjening for samfunnet, økonomi, tjenesten og pasientene. Vi må snu tankegangen fra rask gevinst for sykehusene til gevinst for samfunnet på sikt ved å forebygge brudd. Det er bevist at forebygging lønner seg for folkehelsen og samfunnsøkonomien, selv om det ikke vises på sykehusøkonomien direkte og med en gang.

Flere eldre vil greie seg lenger i eget hjem og vil leve lengre med høyere grad av egenomsorgsevne. Det er fremtidsrettet å forebygge i alle ledd, og vil øke helsetjenestens mulighet til å ivareta behov i framtiden.

Nasjonale retningslinjer for ivaretagelse av alle brudd hos eldre bør utarbeides, og ikke kun for hoftebrudd, som vi har idag.

Kvinnehelse 'er i vinden', og satsning bør omfatte kvinnehelse gjennom hele livsløpet.

Ventetiden for utredning av eventuell benskjørhet og igangsetting av behandling er generelt for lang i Norge idag.

Pr idag har vi 8 sykehus i Norge, hvor FLS er opprettet i henhold til den internasjonale 'Capture the fracture'-metoden. Deltagende sykehus får stjerner for hvor godt arbeidet utføres, hvor mange konsultasjoner som gjennomføres og hvor mange pasienter som ivaretas i systemet.