Fra venstre: leder Kenneth Svendsen (FrP), Anette Trettebergstuen (A), Hege Haukeland Liadal (A) og Gunvor Eldegard (A)

Fra venstre: delegasjonsleder Kenneth Svendsen (FrP), Anette Trettebergstuen (A), Hege Haukeland Liadal (A) og Gunvor Eldegard (A)

Hvordan takle verdens narkotikaproblem?

Parlamentarikere fra hele verden møttes 8. og 9. februar i New York for å diskutere status for kampen mot narkotika.

Den interparlamentariske union (IPU) og FN arrangerte en høring i FN-hovedkvarteret i New York 8.–9. februar, “The World Drug Problem: Taking Stock and Strengthening the Global Response” med parlamentarikere fra over 100 land samt eksperter og NGO’er.

Stortingets IPU-delegasjon var representert med leder Kenneth Svendsen (FrP), Gunvor Eldegard (A), Anette Trettebergstuen (A) og Hege Haukeland Liadal (A).

Høringen var et ledd i forberedelsene til FNs generalforsamlings spesialsesjon om verdens narkotikaproblem i april 2016.

Må man tenke nytt i narkotikapolitikken?

Flere av representantene for land i Latin-Amerika hevdet at dagens vekt på streng lovgivning og kriminalisering er mislykket. Problemene har ikke blitt mindre, og det er de svakeste som misbrukere og fattige narkobønder som rammes uforholdsmessig hardt. De mente det var på tide å tenke nytt. 

Representer fra land i Asia var av en annen oppfatning og mente at dagens strenge regelverk var den beste løsningen. Enkelte forsvarte bruk av dødsstraff mot narkotikakriminalitet.

Ikke mangelfulle FN-konvensjoner

Anette Trettebergstuen tok opp spørsmålet om det ikke er nasjonal politikk og oppfølging som er problemet og ikke mangelfulle FN-konvensjoner. Misbrukere utsettes for en rekke menneskerettighetsbrudd som dødsstraff, mangelfull behandling, ikke tilgang til helsetjenester, massearrestasjoner og diskriminering. Dette er ting som allerede er forbudt av andre FN-konvensjoner. Enkelte stater velger å la andre hensyn gå foran konvensjonene.

27 millioner narkomane

I følge FNs World Drug Report for 2015 regner man med at 27 millioner mennesker er avhengige av narkotika. Av disse er omtrent halvparten (12 millioner) sprøytenarkomane. Bare én av seks misbrukere har tilgang til behandling. 187 000 mennesker døde av narkotikarelaterte årsaker i 2013. Misbruket av opiater er stabilt, kokain er redusert, mens cannabis og syntetiske stoffer øker. Alt i alt er det mye som tyder på at det er langt igjen før man kan si at verdens narkotikaproblem er løst.


Sist oppdatert: 16.02.2016 10:46