Michael Tetzschner på talerstolen i Helsingfors. Foto: Stortinget.

Michael Tetzschner på talerstolen i Helsingfors. Foto: Stortinget.

Leder Nordisk råd i 2018

Norge er tildelt presidentskapet i Nordisk råd for 2018. Målet er å bidra til et fortsatt bærekraftig og trygt Norden, med særlig vekt på helse, utdanning, hav og forsvar. 

− I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet viktigere enn noensinne. Norden er en av verdens best integrerte regioner – det skal vi ta vare på. I presidentskapsperioden skal vi derfor jobbe aktivt for å fremme samarbeid på områder som er viktige for fremtiden, sier Nordisk råds president for 2018, Michael Tetzschner (H).

Fire satsingsområder

Visjonen for det norske presidentskapet er et fortsatt bærekraftig og trygt Norden. Norge har utpekt fire satsingsområder, og vil særlig prioritere å styrke det nordiske samarbeidet innen:

  • Helseteknologi og pasientsikkerhet
  • Utdanning, inkludering og mobilitet
  • Miljø og sikkerhet til havs
  • Forsvar og sikkerhet 

Les hele det norske presidentskapsprogrammet.

Ønsker velkommen til Stortinget neste høst

Valget til Nordisk råds presidentskap for 2018 ble gjort i Helsingfors torsdag 2. november, under Nordisk råds 69. sesjon. I forkant av sesjonen innstilte den norske delegasjonen Michael Tetzschner som kandidat til president og Martin Kolberg som kandidat til visepresident. Begge ble enstemmig valgt av sine nordiske kolleger, og skal dermed lede presidiet i Nordisk råd neste år.

Neste sesjon, den 70. i rekken, holdes på Stortinget.

− Jeg ønsker våre nordiske kolleger varmt velkommen til Oslo og Stortinget neste høst, sier Tetzschner.

– Men, før den tid skal vi jobbe aktivt for å øke nytten Nordens 26 millioner innbyggere har av at grensehindre mellom våre land bygges ned, sier han.

Stortingets delegasjon til Nordisk råd

Nordisk råd


Sist oppdatert: 02.11.2017 15:09