Leder i EOS-utvalget Eldbjørg Løwer overrekker årsmeldingen til stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

Leder i EOS-utvalget Eldbjørg Løwer overrekker årsmeldingen til stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

Mottok EOS-utvalgets årsrapport

Utvalgsleder Eldbjørg Løwer overrakte årsrapporten for 2017  fra Stortingets EOS-utvalg til stortingspresident Tone W. Trøen 10. april.

Eldbjørg Løwer benyttet anledningen til å orientere om hovedfunnene utvalget har gjort i løpet av 2017.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) utfører på vegne av Stortinget en ekstern og uavhengig kontroll av om de hemmelige tjenestene (EOS-tjenestene) holder seg innenfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.

EOS-utvalgets årsrapport for 2017  


Sist oppdatert: 03.03.2021 14:48