Michael Tetzschner (H) og Eirik Sivertsen (A) deltok på konferansen. Foto: Stortinget.

Michael Tetzschner (H) og Eirik Sivertsen (A) deltok på konferansen. Foto: Stortinget.

Samarbeid og dialog i nordområdene viktigere enn noensinne

Ønsket om et styrket og fredelig samarbeid i nordområdene var gjennomgangstonen da parlamentarikere fra Russland, EU, Norge og Island var samlet til Det femte nordlige dimensjons parlamentarikerforum i Brussel 22. november. 

Samarbeidet er drevet av et felles ønske om å styrke den bærekraftige og økonomiske utviklingen i nordområdene. Dette skjer blant annet gjennom konkrete prosjekter, og ekspertsamarbeid.

Det er ti år siden sist Europaparlamentet inviterte til parlamentarikerforumet som arrangeres på omgang av de fire partnerlandene. Ved siden av representanter fra parlamentene deltar representanter for ulike regionale samarbeidsorganisasjoner og organer. Forumet er en plattform for diskusjon, og har som mål å koordinere politikken i de parlamentariske organer under den nordlige dimensjonen.

Behov for økonomisk utvikling

Fra Stortinget deltok Eirik Sivertsen med innlegg som leder av det arktisk parlamentariske samarbeidet. I innlegget understreket Sivertsen behovet for økonomisk utvikling i Arktis, og gode levevilkår for folkene som bor der. Arctic Economic Council ble trukket frem som en positiv etablering.

– Arktis er ikke bare is og sårbar natur, men høyst levende samfunn der folk studerer, arbeider og bor. Det er viktig at folkene som bor i nord fortsatt får høste av naturen og ta del av de rike naturressursene. Vi har et globalt ansvar å sørge for en bærekraftig utvikling i våre nordlige områder, men Arktis må ikke betraktes som et museum, sa Sivertsen.

Påtroppende president i Nordisk råd, Michael Tetzschner, holdt innlegg på vegne av Rådet. I likhet med flere av innlederne la Tetzschner vekt på å bevare den nordlige regionen som et fredelig og stabilt område.

– Tillit og solidaritet er nøkkelen til et godt samarbeid. Det regionale parlamentarikersamarbeidet spiller i så måte en svært viktig rolle, sa Tetzschner.

Fra stortinget deltok også Bente Stein Mathisen (H), Ulf Leirstein (FrP), Hanne Dyveke Søttar ( FrP), Tor André Johnsen (FrP) og Willfred Nordlund (Sp).

Miljøsamarbeidet en suksesshistorie

Under forumet fikk deltakerne en orientering om status for arbeidet under Den nordlige dimensjonen fra representanter for medlemslandene, samt fra de fire sektorielle partnerskapene som står for oppfølgingen av de konkrete prosjektene innen helse, miljø, transport og logistikk og kultur.

Selv om også samarbeidet under den nordlige dimensjonen de seneste årene har vært påvirket av EUs sanksjoner overfor Russland, kan man vise til gode resultater under partnerskapene. Spesielt ble miljøsamarbeidet fremhevet som en suksesshistorie. Store prosjekter av bred nytte når det gjelde vann og avløp til Østersjøen og atomsikkerhet i Nordvest-Russland er gjennomført.

Under forumet ble det fra partnere og parlamentarikerne uttrykt fortsatt støtte til samarbeidet under den nordlige dimensjonen.

Norge vertskap i 2019 

Forumet vedtok et sluttdokument som vil bli sendt til medlemslandenes regjeringer og berørte organisasjoner på nasjonalt og regionalt nivå. Stortinget er vertskap for det sjette Nordlige dimensjons parlamentarikerforum, i Norge i 2019. 

Les mer om konferansen


Sist oppdatert: 24.11.2017 10:01