Seminar om reformasjon og folkestyre

I anledning 500-årsjubileet for reformasjonen holder Stortinget seminar 23. november kl. 12.00–15.00.

Martin Luther. Foto: Wikimedia Commons.
Martin Luther. Foto: Wikimedia Commons.

Hvilken betydning har reformasjonen hatt for utviklingen av det moderne folkestyret? I anledning 500-årsjubileet for reformasjonen ønsker Stortinget å belyse de ulike religiøse, politiske, sosiale og kulturelle endringene som fulgte med reformasjonen og hvilken betydning disse fikk for utviklingen av det moderne folkestyret.

Ulike innledere vil diskutere hva som er den samfunnsmessige betydningen av arven fra Luther og reformasjonen.

Seminaret er åpent for alle, men grunnet et begrenset antall plasser bes interesserte melde seg på innen fredag 17. november til protokoll@stortinget.no.

Seminaret holdes i lagtingssalen.

Program

Velkomst ved stortingspresident Olemic Thommessen
Hilsen ved preses i Bispemøtet i Den norske kirke Helga Haugland Byfuglien
Nils Ivar Agøy: «Den lutherske reformasjonen og demokratiseringen av Norge»
Aud V. Tønnessen: «Reformasjonens sosiale følger. Om teologi, tiggere og hjemstavn»
Andreas H. Hvidsten: «Den skjulte arven: Luther og det moderne mennesket»
Vibeke Blaker Strand: «Likebehandlingsprinsippets betydning for offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn»


Sist oppdatert: 15.11.2017 12:48