EFTA-delegasjonen og næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen på EFTAs ministermøte i Genève 23. november 2018. Foto: Stortinget.

EFTA-delegasjonen og næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen på EFTAs ministermøte i Genève 23. november 2018. Foto: Stortinget.

Handel og brexit

Stortingets delegasjon til EFTA og EØS deltok 20.–23. november på en rekke EFTA-møter i Brussel og Genève relatert til brexit og handel. 

Dette inkluderte spennende meningsutvekslinger med ansvarlige EFTA-ministre og EUs sjefsforhandler for brexit, Michel Barnier.

Avgjørende uke for brexit

– Det var viktig for oss i denne avgjørende uken for brexit å høre hva EU og Storbritannia nå faktisk er i ferd med å bli enige om, både med hensyn til skilsmissen og rammen for det fremtidige forholdet. Å ha en åpenhjertig diskusjon med Barnier var spesielt givende i så måte og var viktig også for å belyse nok en gang hva dette kan bety for oss, sier delegasjonsleder Svein Roald Hansen (Ap).

– Parlamentarikerkomiteen i EFTA benyttet også anledningen til å diskutere med egne ministre hvor langt våre land nå har kommet i sine egne forhandlinger med Storbritannia, og om de allerede nå har reflektert over om fremtidige forhandlinger bør skje samlet eller bilateralt. Det er vi i de nasjonale parlamentene som til slutt skal gi vår tilslutning til disse avtalene. Da er det viktig at ministrene tar gode og prinsipielle beslutninger rundt dette, avslutter Hansen.

Handelsrelaterte tema

I tillegg til brexit sto en rekke handelsrelaterte tema på dagsordenen både i Brussel og Genève. I forkant av et møte med de fire EFTA-ministrene i Genève 23. november fikk parlamentarikerne orienteringer om siste utvikling i EUs handelspolitikk, et forslag om økt overvåking av utenlandske investeringer, handel og bærekraft, handel og kvinner, og ikke minst den kritiske situasjonen i WTO og behovet for globale regler også for digital handel.

Hvem som deltok fra Stortinget

Fra Stortinget deltok Svein Roald Hansen (Ap), Heidi Nordby Lunde (H), Marianne Marthinsen (Ap), Ingunn Foss (H), Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Espen Barth Eide (Ap), Tage Pettersen (H) og Per Olaf Lundteigen (Sp) på møtene.


Sist oppdatert: 26.11.2018 13:30