Utenriks- og forsvarskomiteen besøker Egypt

Når Stortingets utenriks- og forsvarskomité (UFK) besøker Egypt 22. januar, vil utviklingen i landet og utviklingen i nærområdene stå sentralt på dagsordenen.

Anniken Huitfeldt. Foto: Stortinget.
Anniken Huitfeldt. Foto: Stortinget.

Den innenrikspolitiske situasjonen og den økonomiske utviklingen i landet, landets utenriks- og forsvarspolitikk, de bilaterale forbindelsene med Norge, samt utviklingen i Midtøsten og Afrika, vil være sentrale temaer i rekken av møter som UFK vil ha i løpet av dagen.

Sikkerhet og menneskerettigheter

– Det er viktig å ha dialog med Egypt, en meget sentral aktør i Midtøsten og Afrika, som fra neste måned også overtar formannskapet i Den afrikanske union. Egypt er et av landene med størst befolkning i regionen, har en positiv økonomisk utvikling, men utfordringer innenfor sikkerhet og menneskerettigheter. Komiteen ønsker å sette seg bedre inn i forholdene og ha en bred dialog med ulike politisk grupperinger i Kairo, sier leder for utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (A).

Under de regionale temaer som det forventes at blir drøftet, inngår fredsprosessen mellom Palestina og Israel, krigen i Syria og situasjonen i nabolandet Libya, samt migrasjon over Middelhavet og arbeidet i Den afrikanske union. Det er også ventet at den innenrikspolitiske utvikling i Egypt blir drøftet. Det samme gjelder demokrati- og menneskerettighetssituasjonen, med særlig fokus på situasjonen for media og sivilt samfunn.

Møter representanter for regjering, parlament og opposisjon

Det er lagt opp et program for komiteen der det inngår møter med forsvarskomiteen og utenrikskomiteen i det egyptiske parlamentet, medlemmer av regjeringen og statsapparatet, representanter for opposisjonspartier og menneskerettighetsgrupper I tillegg blir det samtaler med uavhengige eksperter og Norges ambassade i Kairo.

Følgende komitémedlemmer deltar på reisen: Anniken Huitfeldt, leder (A), Michael Tetzschner, første nestleder (H), Abid Raja (V), Liv Signe Navarsete (Sp), Ingjerd Schou (H), Marianne Marthinsen (A) og Hårek Elvenes (H).

Utenriks- og forsvarskomiteen


Sist oppdatert: 22.01.2019 10:12