Innstilt som ny leder i EOS-utvalget

Stortingets presidentskap har innstilt Astri Aas-Hansen som ny leder i EOS-utvalget. Kristin Krohn Devold er foreslått som ny nestleder.

Astri Aas-Hansen. Foto: EOS-utvalget.
Astri Aas-Hansen. Foto: EOS-utvalget.
Astri Aas-Hansen er i dag nestleder for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). Svein Grønnern leder utvalget. Vervene har de hatt siden juli 2019.
 
14. juni ble det klart at Stortingets presidentskap foreslår Aas-Hansen som ny leder. Hun er dommer i Oslo tingrett og har blant annet bakgrunn som statssekretær i Justisdepartementet.
 

− Utvalget gjør en svært viktig jobb

Kristin Krohn Devold, som er innstilt som ny nestleder i utvalget, er administrerende direktør i NHO Reiseliv. Hun har tidligere vært forsvarsminister. Også Jan Arild Ellingsen og Olav Lysne er foreslått som nye utvalgsmedlemmer.
 
− Vi har sikret kandidater med solid og bred erfaring til disse viktige vervene, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.
 
− Utvalget gjør en betydningsfull jobb for demokratiet vårt ved å sikre at enkeltpersoners rettssikkerhet og personvern blir ivaretatt. De hemmelige tjenestene må av natur være underlagt strengt hemmelighold. Derfor er jobben utvalget gjør svært viktig, sier Trøen.
 
I tillegg til Grønnern går Øyvind Vaksdal og Eldfrid Øfsti Øvstedal ut av utvalget.
 
Innstillingen kan leses her, og vil behandles i Stortinget 17. juni.
 

Dette er EOS-utvalget

EOS-utvalgets rolle er å kontrollere de hemmelige tjenestene på vegne av Stortinget. Utvalget skal føre løpende kontroll med at tjenestene holder seg innenfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.
 
De hemmelige tjenestene er Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten, Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. EOS-utvalget oppnevnes av, men er uavhengig av Stortinget.
 

Sist oppdatert: 15.06.2021 10:51