Varsel fra Skatteetaten

16. juni mottok Stortingets administrasjon varsel fra Skatteetaten om mulig vedtak om endring av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerboliger tildelt av Stortinget i perioden 2017–2020.

Parallelt med kontrollsaken som er rettet mot Stortingets administrasjon som «arbeidsgiver» har Skatteetaten gjennomført individuelle skattekontroller mot berørte stortingsrepresentanter.

Skatteetaten mener at Stortinget skal betale arbeidsgiveravgift på totalt kr 1 351 759 for årene 2017–2020, basert på et grunnlag på til sammen kr 9 709 913.

Les varsel om endringssak (pdf)

Les rapport etter kontroll (pdf)

Opplysninger om enkeltrepresentanter er sladdet, da det er å anse som taushetsbelagt informasjon.

Presidentskapets vedtak

Stortingets presidentskap har 21. juni 2022 gjort følgende vedtak:

Skatteetatens varsel og rapport

Presidentskapet tar skattekontrollen og varselet til orientering. Stortinget vil nå gå grundig gjennom varselet. Krav om arbeidsgiveravgift til Stortinget avhenger av hvordan endelig vedtak blir for den enkelte representant. Stortinget vil selvfølgelig betale arbeidsgiveravgift når endelig vedtak foreligger.

Presidentskapet har iverksatt en rekke prosesser som skal sikre åpenhet, kontroll og gjennomgang av økonomiske ordninger for stortingsrepresentanter. Vi må styrke tilliten til Stortinget som institusjon. Vi mener skattekontrollen vil bidra til dette.

Skattekontrollen og Riksrevisjonens granskning vil også kunne avdekke systemsvikt over tid ved Stortingets praksis. Flere representanter som har fått varsel har handlet i tråd med informasjon de har fått fra Stortingets administrasjon.

Stortingets administrasjon bes holde dialogen med skattemyndighetene for å sikre seg nødvendig veiledning i forbindelse med utarbeidelsen av nye økonomiske ordninger på bakgrunn av forslag fra det nedsatte representantordningutvalget.

Historikk og prosess videre

2. desember 2021: Varsel fra Skatteetaten til Stortingets administrasjon om kontroll med grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerboliger tildelt av Stortinget i perioden 2017–2020.

Desember 2021–juni 2022: Skatteetaten innhentet informasjon fra Stortingets administrasjon og de berørte representantene i forbindelse med kontrollen.

16. juni 2022: Varsel fra Skatteetaten til Stortingets administrasjon om mulig vedtak om endring av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for nåværende og tidligere stortingsrepresentanter.

15. august 2022: Frist for eventuelle kommentarer til varselet fra Stortingets administrasjon.


Sist oppdatert: 21.06.2022 21:18