Foto: Stortinget/Peter Mydske

Foto: Stortinget/Peter Mydske

En historisk annerledes åpning av Stortinget

På grunn av smittesituasjonen blir den høytidelige åpningen annerledes enn den pleier. Men det vil likevel bli en høytidelig markering av åpningen av det 165. storting.

Det blir klart færre tilstedeværende enn vanlig ved at de fleste gjestene ikke deltar under Stortingets høytidelige åpning den 2. oktober. Åpningen vil også bli kortere enn vanlig.

– Denne åpningen kommer vi til å huske. Den skal gjennomføres i tråd med Grunnloven, så trygt som mulig, og så langt det går i tråd med de lange tradisjonene, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Stortingets åpning har tradisjoner helt tilbake til 1814. Seremonien i stortingssalen er en sjelden anledning der stortingsrepresentantene, regjeringen og kongehuset er samlet i en offisiell seremoni som markerer at en ny sesjon starter og Stortingets hverdag er i gang igjen.

Vanligvis er det rundt 750 personer til stede under åpningen. Stortingets presidentskap har besluttet at det i år skal være 200, i tråd med de smittevernreglene som gjelder for offisielle arrangementer.

– Dette er den dagen i året da flest mennesker bruker å være samlet i stortingssalen, og det er en helt spesiell stemning når vi står tett sammen. I år blir det annerledes, sier Trøen.
Det legges til grunn at 169 stortingsrepresentanter vil møte under det nedkortede arrangementet, mens antallet gjester som er til stede i salen er redusert kraftig.

Åpningen vil bli vist direkte på stortinget.no og på Stortingets Facebook-side. Media får tilgang til sendingen som tidligere.


Sist oppdatert: 25.08.2020 10:15