IT-angrep mot Stortinget

Stortinget har den siste tiden vært utsatt for et omfattende IT-angrep. Det er registrert innbrudd på epost-kontoene hos et mindre antall stortingsrepresentanter og ansatte. Våre analyser viser at det er lastet ned ulike mengder data.

– Vi ser svært alvorlig på saken, og vi har full oppmerksomhet på å analysere situasjonen for å få et totalbilde av hendelsen og potensielt skadeomfang, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen.

Stortingsrepresentanter og ansatte som er direkte berørt, er blitt kontaktet, og vil i de følgende dagene bli fulgt opp av Stortingets administrasjon. 

– Det ble iverksatt en rekke risikoreduserende strakstiltak for å stanse angrepet. Disse tiltakene hadde umiddelbar effekt. Hendelseshåndteringen har høyeste prioritet, sier Andreassen.  

– Det må hele tiden arbeides med IT-sikkerhet opp mot et krevende trusselbilde. Nye tiltak vurderes fortløpende for styrke sikkerheten på Stortinget, legger hun til. 

Stortinget har tett kontakt med relevante sikkerhetsmyndigheter i denne saken. Tirsdag 1. september besluttet Stortingets administrasjon å anmelde forholdet til politiet.

Dersom det er ønskelig med ytterligere kommentarer er Stortingets direktør, Marianne Andreassen, tilgjengelig for pressen i vandrehallen klokken 16.


Sist oppdatert: 01.09.2020 14:53