Nett-TV

Android? Bruk vår gamle nett-tv.*

 • Alle møter i stortingssalen og de fleste høringer sendes direkte på nett-TV.
 • Videoarkiv
  Direktesendingene lagres og er tilgjengelig i videoarkivet.
 • Dagsorden
  Liste over saker som behandles i stortingsmøtet.
 • Talerliste
  Se hvem som holder, har holdt og skal holde innlegg. Listen oppdateres i sanntid.
 • Høringer
  Informasjon om planlagte og avholdte høringer.

Informasjon om videreformidling av Stortingets nett-TV.
* Støtte for Android i vår nye spiller er ventet klar ultimo mars.