Fjærvoll, Ottar

Fjærvoll, Ottar (1914-1995)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 5 dager

Gå til bildegalleri

Fjærvoll, Ottar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.04.1914
 • Død 28.09.1995

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1954 - 1957, B.

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Fiskeridepartementet, 01.07.1966 - 31.05.1968

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Beredskapsutvalget for jordbruket, 1980
 • Medlem Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd, 1980-1983
 • Medlem Kartrådet, 1980
 • Medlem Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging, 1980
 • Medlem Myrutvalget, 1980-1986
 • Medlem Styret for Norges geologiske undersøkelse, 1980-1983
 • Leder Styret for landbrukets film- og bildekontor, 1980-1985
 • Leder Jordleie- og forpaktningsutvalget, 1981-1986