Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Til Stortinget

Som følge av at Sylvi Listhaug har tatt sete som representant og Knut Magne Flølo ikke lenger er medlem av Stortinget, har Fremskrittspartiets stortingsgruppe i brev av 4. april 2018 foreslått følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Jan Steinar Engeli Johansen foreslås overført fra helse- og omsorgskomiteen til finanskomiteen.

Sylvi Listhaug foreslås innvalgt i helse- og omsorgskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 andre ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Jan Steinar Engeli Johansen er overført fra helse- og omsorgskomiteen til finanskomiteen.

Sylvi Listhaug er innvalgt i helse- og omsorgskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 5. april 2018

Tone Wilhelmsen Trøen

leder