Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
08.06.2020

Prop. 80 L (2019-2020)

Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
11.06.2020
08.06.2020

Prop. 119 L (2019-2020)

Midlertidige endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
10.06.2020
08.06.2020

Prop. 113 L (2019-2020)

Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven

Behandles av Finanskomiteen
12.06.2020
09.06.2020

Prop. 123 L (2019-2020)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
12.06.2020
09.06.2020

Prop. 124 L (2019-2020)

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
12.06.2020
09.06.2020

Dokument 8:94 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Arne Nævra om fjerning av innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten under koronapandemien

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
09.06.2020

Prop. 95 S (2019-2020)

Nokre saker om luftfart, veg og post

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
15.06.2020
09.06.2020

Meld. St. 14 (2019-2020)

Kompetansereformen - Lære hele livet

Behandles av Utdannings- og forskningskomiteen
15.06.2020
09.06.2020

Dokument 8:90 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes om transporttiltak i krisetid

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
15.06.2020
09.06.2020

Dokument 8:64 S (2019-2020)

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe og Siv Mossleth om å styrke det ideelle innslaget i spesialisthelsetenesta

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
16.06.2020
09.06.2020

Prop. 120 S (2019-2020)

Pensjonar frå statskassa

Behandles av Arbeids- og sosialkomiteen
09.06.2020

Meld. St. 12 (2019-2020)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2018-2019

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
16.06.2020
09.06.2020

Dokument 8:45 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson om styrkede abortrettigheter

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
16.06.2020
09.06.2020

Dokument 8:44 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Nicholas Wilkinson og Lars Haltbrekken om tiltak for å få ned klimagassutslippene

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
15.06.2020
09.06.2020

Dokument 8:78 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Siv Mossleth om at Statsbygg ikke skal selge bygningene på studiested Nesna

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
16.06.2020
10.06.2020

Dokument 8:40 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Hans Inge Myrvold og Marit Arnstad om tiltak for en bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
17.06.2020
10.06.2020

Dokument 8:76 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Solfrid Lerbrekk, Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om etterlønnsavtaler for politikere - like rettigheter for Kong Salomo og Jørgen Hattemaker

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
16.06.2020
10.06.2020

Meld. St. 16 (2019-2020)

Nye mål i kulturmiljøpolitikken. Engasjement, bærekraft og mangfold

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
15.06.2020
10.06.2020

Prop. 122 L (2019-2020)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.)

Behandles av Justiskomiteen
12.06.2020
11.06.2020

Meld. St. 20 (2019-2020)

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
18.06.2020
11.06.2020

Prop. 118 S (2019-2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

Behandles av Næringskomiteen
18.06.2020
11.06.2020

Prop. 105 S (2019-2020)

Kommuneproposisjonen 2021

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
17.06.2020