Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
22.10.2019

Prop. 98 L (2018-2019)

Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

Behandles av Finanskomiteen
07.11.2019
22.10.2019

Dokument 8:147 L (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling

Behandles av Finanskomiteen
07.11.2019
22.10.2019

Prop. 118 L (2018-2019)

Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)

Behandles av Arbeids- og sosialkomiteen
07.11.2019
22.10.2019

Dokument 8:160 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

Behandles av Finanskomiteen
07.11.2019
22.10.2019

Prop. 131 L (2018-2019)

Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

Behandles av Justiskomiteen