Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
12.12.2022

Prop. 1 S (2022-2023)

Statsbudsjettet 2023

Behandles av Arbeids- og sosialkomiteen
19.12.2022
12.12.2022

Prop. 16 S (2022-2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behandles av Arbeids- og sosialkomiteen
19.12.2022
12.12.2022

Prop. 23 S (2022-2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet

Behandles av Arbeids- og sosialkomiteen
19.12.2022
12.12.2022

Prop. 26 S (2022-2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet

Behandles av Arbeids- og sosialkomiteen
19.12.2022
13.12.2022

Prop. 26 S (2022-2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
20.12.2022
13.12.2022

Prop. 23 S (2022-2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
20.12.2022
13.12.2022

Prop. 28 S (2022-2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Samferdselsdepartementet

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
20.12.2022
13.12.2022

Prop. 20 S (2022-2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

Behandles av Justiskomiteen
20.12.2022
13.12.2022

Prop. 19 S (2022-2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Helse- og omsorgsdepartementet

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
20.12.2022
13.12.2022

Prop. 1 S Tillegg 1 (2022-2023)

Endring av Prop. 1 S (2022-2023) Statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (orientering om prisjustering av kostnadsrammer for nye lufthavner og økte utgifter til riksveiferjedriften og ordningen med gratis ferjer)

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
20.12.2022
13.12.2022

Prop. 1 S Tillegg 2 (2022-2023)

Endring av Prop. 1 S (2022-2023) Statsbudsjettet 2023 og Prop. 1 LS (2022-2023) Skatter, avgifter og toll 2023 (saldering)

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
20.12.2022
13.12.2022

Dokument 8:20 S (2022-2023)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn, Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om en langsiktig og forpliktende plan for støtte til Ukraina

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
13.12.2022

Prop. 1 S (2022-2023)

Statsbudsjettet 2023

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
20.12.2022
13.12.2022

Prop. 1 S (2022-2023)

Statsbudsjettet 2023

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
20.12.2022
13.12.2022

Dokument 8:276 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori og et styrket og desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
05.01.2023
13.12.2022

Dokument 8:267 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å sikre ungdom helserettigheter gjennom å utvide egenandelsfritaket

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
05.01.2023
13.12.2022

Dokument 12:29 (2019-2020)

Grunnlovsforslag fra Svein Harberg, Silje Hjemdal, Freddy André Øvstegård, Geir Jørgen Bekkevold, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om opphevelse av § 116 første punktum (bestemmelsen om Opplysningsvesenets fond)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
12.01.2023
13.12.2022

Dokument 8:28 S (2022-2023)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Erlend Wiborg og Christian Tybring-Gjedde om frys av all bistand til stater som direkte eller indirekte støtter opp om Russlands krig i Ukraina

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
14.12.2022

Prop. 13 S (2022-2023)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Brasil, undertegnet i Brasilia 4. november 2022

Behandles av Finanskomiteen
21.12.2022
14.12.2022

Dokument 8:245 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi, Roy Steffensen og Terje Halleland om ny økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i Norge

Behandles av Finanskomiteen
14.12.2022

Prop. 1 S (2022-2023)

lnnst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

Behandles av Finanskomiteen
21.12.2022
14.12.2022

Dokument 8:5 S (2022-2023)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og Rasmus Hansson om opprettelse av et solidaritetsfond

Behandles av Finanskomiteen
14.12.2022

Prop. 33 S (2022-2023)

Ny saldering av statsbudsjettet 2022

Behandles av Finanskomiteen
21.12.2022
14.12.2022

Prop. 1 S Tillegg 2 (2022-2023)

Endring av Prop. 1 S (2022-2023) Statsbudsjettet 2023 og Prop. 1 LS (2022-2023) Skatter, avgifter og toll 2023 (saldering)

Behandles av Finanskomiteen
21.12.2022
14.12.2022

Dokument 8:55 S (2022-2023)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Mímir Kristjánsson, Bjørnar Moxnes, Seher Aydar, Geir Jørgensen, Tobias Drevland Lund, Sofie Marhaug og Hege Bae Nyholt om hastetiltak mot priskrisa før jul

Behandles av Finanskomiteen