Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
30.01.2018

Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2017

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
30.01.2018

Dokument 8:3 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Willfred Nordlund og Ivar Odnes om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
13.02.2018
30.01.2018

Dokument 8:7 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om å styrke finansieringsordningene for etablering av sykehjem, omsorgsboliger og dagaktivitetstilbud

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
13.02.2018
30.01.2018

Dokument 8:33 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om styrket beredskap gjennom et sterkere jordvern og beredskapslagring av matkorn

Behandles av Næringskomiteen
06.02.2018
30.01.2018

Dokument 8:41 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjorda

Behandles av Næringskomiteen
06.02.2018
30.01.2018

Dokument 8:49 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik og Sigrid Simensen Ilsøy om å redusere andelen innsatsstyrt finansiering i spesialtjenesten og ikke la innsatsstyrt finansiering videreføres ned på sykehus- og avdelingsnivå

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
13.02.2018