Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
22.03.2018

Dokument 8:28 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om en nærnaturlov som gir varig vern av bymarker, byfjell og naturen i nærheten av der folk bor

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
05.04.2018
22.03.2018

Dokument 8:30 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
05.04.2018
22.03.2018

Dokument 8:51 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Carl-Erik Grimstad og Abid Q. Raja om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
05.04.2018
22.03.2018

Prop. 27 L (2017-2018)

Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
19.04.2018
22.03.2018

Dokument 8:86 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Geir Pollestad, Siv Mossleth og Emilie Enger Mehl om endringer i rovviltpolitikken

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
05.04.2018
22.03.2018

Dokument 8:90 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Gina Knutson Barstad, Åsmund Aukrust, Ruth Grung og Per Espen Stoknes om vern av Øystesevassdraget

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
19.04.2018
22.03.2018

Dokument 8:107 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om kraftkabler til utlandet

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
19.04.2018
22.03.2018

Dokument 8:114 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Trude Brosvik, Geir Jørgen Bekkevold ogTorhild Bransdal om statlig kompensasjon ved flom og naturskade

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
19.04.2018