Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
18.12.2018

Dokument 8:246 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
31.01.2019