Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 13. juni 2017

Helge André Njåstad

Heidi Greni

leder

ordfører