Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E18 på strekningen Langangen–Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark

Dette dokument

  • Innst. 308 S (2018–2019)
  • Kildedok: Prop. 81 S (2018–2019)
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 28. mai 2019

Helge Orten

Solveig Sundbø Abrahamsen

leder

ordfører