Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Dette dokument

  • Innst. 19 S (2019–2020)
  • Kildedok:
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 4. oktober 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

leder