Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner

Til Stortinget

Bakgrunn

Som følge av endringer i regjeringen og at Abid Q. Raja er blitt medlem av regjeringen og at Ola Elvestuen på nytt har tatt sete som representant, må det velges et nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd samt medlem av OSSE.

Venstres stortingsgruppe har anmodet om at André N. Skjelstad velges som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd, og at Ola Elvestuen velges som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Venstres stortingsgruppe har videre foreslått at André N. Skjelstad velges som nytt medlem av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling.

Kristelig Folkepartis stortingsgruppe har foreslått Geir Sigbjørn Toskedal som nytt personlig varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling i stedet for Knut Arild Hareide, som er blitt medlem av regjeringen.

Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd velges: André N. Skjelstad.

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk velges: Ola Elvestuen.

Som nytt medlem av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges: André N. Skjelstad.

Som nytt personlig varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges: Geir Sigbjørn Toskedal.

Oslo, i valgkomiteen, den 6. februar 2020

Tone Wilhelmsen Trøen

leder