Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 24. mars 2020

Kristin Ørmen Johnsen

Jorunn Gleditsch Lossius

leder

ordfører