Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 8. desember 2020

Anniken Huitfeldt

Ingjerd Schou

leder

ordfører