Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (sykepenger og pleiepenger)

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 27. april 2021

Erlend Wiborg

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører