Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2022 og forslaget til statsbudsjett for 2022

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 26. november 2021

Eigil Knutsen

leder og ordfører