Innstilling fra Stortingets presidentskap om representantforslag om innføring av lobbyregister

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 19. mai 2022

Masud Gharahkhani

Svein Harberg

Nils T. Bjørke

Morten Wold

Kari Henriksen

Ingrid Fiskaa