Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innst. 19 S (2022–2023)
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 1. oktober 2022

Masud Gharahkhani

leder