Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å sikre reell streikerett

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 25. oktober 2022

Kirsti Bergstø

Trine Lise Sundnes

leder

ordfører