Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om bedre personvern på sosiale medier

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 29. november 2022

Per-Willy Amundsen

Sveinung Stensland

leder

ordfører