Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag om en langsiktig og forpliktende plan for støtte til Ukraina

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 13. desember 2022

Ine Eriksen Søreide

Bengt Fasteraune

leder

ordfører