Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 23. mai 2023

Hege Bae Nyholt

Jan Tore Sanner

leder

ordfører