Innstilling fra finanskomiteen om Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 15. desember 2023

Eigil Knutsen

leder og ordfører