Europautvalget - Møte i Europautvalget tirsdag den 24. november 2020 *

Dato: 24.11.2020
Møteleder: Anniken Huitfeldt

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1

    Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: Om EØS-midlene: Forhandlinger om rammeavtale med Ungarn

  • Sak nr. 2

    Eventuelt

Møtet hevet kl. 8.48.