Høringer - Kontrollhøring tirsdag den 14. januar 2020 om Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene

Dato: 14.01.2020
Møteleder: Dag Terje Andersen (A)

Innhold

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak:

    Dokument 3:3 for 2019–2020 Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene

Høringen avsluttet kl. 12.03.