Høringer - Kontrollhøring tirsdag den 14. januar 2020 om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler

Dato: 14.01.2020
Møteleder: Dag Terje Andersen

Innhold

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak:

    Dokument 4:3 for 2018–2019 Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler

Høringen slutt kl. 17.29.