Høringer - Kontrollhøring 25. november 2019 om Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen *

Dato: 25.11.2019
Møteleder: Dag Terje Andersen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Høringen slutt kl. 16.32.