Stortinget - Møte onsdag den 17. januar 2007 kl. 10

Dato: 17.01.2007
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.23.