Stortinget - Møte onsdag den 26. april 2017

Dato: 26.04.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.01.