Stortinget - Møte onsdag den 31. januar 2018 *

Dato: 31.01.2018
President: Olemic Thommessen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.10.