Stortinget - Møte tirsdag den 2. oktober 2018

Dato: 02.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.47.