Stortinget - Møte onsdag den 8. januar 2020

Dato: 08.01.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet heva kl. 11.48.